Online beleggen

Je bent hier: Home > Cryptocurrency > Wat is Bitcoin?

Wat is een cryptomunt?

Er wordt heel wat jargon gebruikt in de cryptowereld. De manier waarop er gewerkt wordt is ook anders dan wat mensen gewoon zijn uit het normale banksysteem. Met de kleine cursus op deze pagina zal je al goed op weg zijn om de cryptowereld te begrijpen.

Lees hier hoe je cryptocurrency kan kopen!

Cryptografie

Een cryptomunt is een digitale geldvorm waarbij cryptografie of versleuteling gebruikt wordt om het hele systeem te beveiligen.

Wallet

Gewone euro's bewaar je zelf in een portemonnee. Een 'wallet' in de cryptowereld kan je vergelijken met een digitale portemonnee. In feite gaat het alleen over een adres van waar je munten kan versturen of waarmee je munten kan ontvangen. Je kan dit adres niet zelf kiezen, het is opgemaakt uit een combinatie van cijfers en letters. In de onderstaande afbeelding kan je zo'n adres zien op de Ethereum blockchain.

Ether Wallet address

Je kan voor elk adres publiek raadplegen wat het saldo is. Het bovenstaande adres bezit 37.09958 Ether, wat op moment van schrijven 12.149 dollar waard was. Onderaan kan je zien welke transacties er gebeurden. Bij 'IN' heeft dit adres Ethers ontvangen, bij 'OUT' werden er Ethers overgemaakt naar een ander adres.

Publieke sleutel of Public Key

Het adres van je wallet is eigenlijk de publieke sleutel. Het wordt gemaakt door een berekening toe te passen op de private sleutel.

Private sleutel of Private Key

Bij het genereren van een nieuw wallet adres ontvang je eerst een private sleutel, die je geheim moet houden. Op basis van deze private sleutel wordt een publieke sleutel of adres gegenereerd. Je bewijst met de private sleutel dat je eigenaar bent van de Bitcoins die op een bepaald adres geregistreerd staan. Wanneer je dus Bitcoins naar een ander adres wil versturen, dan gebruik je jouw geheime sleutel om deze transactie te 'ondertekenen'.

Een private sleutel ziet er uit zoals de publieke sleutel die je in de afbeelding bovenaan ziet staan. Onmogelijk om als mens te onthouden dus. Je zou deze private sleutel op je pc kunnen bewaren om te kopiëren en plakken, maar dit maakt je kwetsbaar voor hackers. Zij kunnen namelijk deze private sleutel stelen en vervolgens je hele wallet leegroven.

Daarom wordt er voor een wallet dienst zoals MyEtherWallet.com vaak gewerkt met een Keystore File, een klein bestandje waarin je private sleutel op een geëncrypteerde manier bewaard zit. Bij het aanmaken van een nieuwe wallet kies je eerst zelf een paswoord, waarna je deze keystore file kan bewaren. Om je wallet later opnieuw te beheren moet je de keystore file openen met je zelfgekozen wachtwoord. De Keystore file bewaar je best op een memory stick die je alleen in de pc stopt wanneer je je wallet wil beheren. Zorg uiteraard ook voor enkele backups: als je de file verliest kan je deze natuurlijk nergens opnieuw downloaden.

Het verliezen van een keystore file hoeft nog niet te betekenen dat je je wallet niet meer kan openen. Na het genereren van een nieuw adres krijg je ook steeds alle gegevens om af te drukken. Hierop staan je publieke en private sleutel. Druk deze af en bewaar het papiertje op een veilige plaats. In dat geval spreken we van een paper wallet. Je kan je wallet dan weer openen door de lange private sleutel over te typen.

Een andere optie is gebruik maken van een hardware wallet, een soort van memory stick. Deze kan je openen met een zelfgekozen pincode en aan de pc aansluiten wanneer je je wallet wil beheren. De private sleutels staan op de hardware wallet bewaard en je kent deze dus zelfs niet. Je kent alleen je eigen gekozen pincode om het apparaat te openen. Een voorbeeld van zo'n wallet is de Ledger Nano S.

Merk ook op dat je de private sleutels niet zal kennen als je gebruik maakt van een dienst als Coinbase of Cryptopay. Dit is ook het geval wanneer je gebruik maakt van de ingebouwde wallets van een exchange zoals Binance. Er is steeds een risico dat één van deze websites gehackt wordt waarna de criminelen je wallet zullen leegroven. Gebruik dus bij voorkeur dubbele authenticatie: niet alleen je login en paswoord maar ook een code die gegenereerd wordt via bijvoorbeeld Google Authenticator. Beter is natuurlijk nog om je aangekochte coins over te maken naar een dienst als MyEtherWallet of een hardware wallet.

Gedecentraliseerde Blockchain

De Bitcoin was de eerste gedecentraliseerde cryptomunt en werd in 2009 gelanceerd. De munt is gedecentraliseerd omdat er geen centrale instelling bestaat die de munt beheert. Bitcoins worden rechtstreeks van adres naar adres overgeschreven, zonder tussenkomst van een 'middle man' zoals een bank. De transacties worden gevalideerd in het wereldwijd verspreide netwerk.

"A purely peer-to-peer version of electronic cash would allow online payments to be sent directly from one party to another without going through a financial institution."
Satoshi Nakamoto - uitvinder Bitcoin

Elke Bitcoin transactie die je wil doen, waarbij je coins naar een ander adres wil sturen, wordt in een 'block' verpakt. Daarna controleert het netwerk of de transactie kan doorgaan. Er wordt ondermeer gecheckt of je de Bitcoins wel degelijk kan uitgeven. Bitcoins die je reeds uitgegeven hebt kan je dus niet meer opnieuw uitgeven.

Na bevestiging door het netwerk wordt de transactie uitgevoerd en zijn de Bitcoins overgemaakt aan het andere adres. Het block met deze transactie wordt vervolgens als het ware bevroren, zodat het later nooit nog kan gewijzigd worden. Het block wordt daarna aan de vroegere blocks vast geketend, vandaar de term blockchain. Elke 'mijner' die deelneemt aan het netwerk beschikt steeds over de volledige blockchain. Wanneer iemand er in slaagt om een oud blok toch te wijzigen bij mijner x, dan zullen de overige mijners dit al snel ontdekken en de blockchain van mijner x wordt vervolgens opnieuw overschreven met de juiste blockchain. Dit maakt het systeem onkraakbaar, wat ook nodig is gezien er geen centrale autoriteit is die waakt over de juistheid van de gegevens.

Een blokketen kan je dus best vergelijken met een publiek logboek waar ontelbare identieke exemplaren van bestaan. Gezien de blokken publiek zijn kan je ook steeds raadplegen welke transacties er in het verleden allemaal uitgevoerd zijn op welke adressen. Je kan ook kijken hoeveel Bitcoins er op een bepaald adres staan. Maar omdat er verder geen identiteitsgegevens aan een adres gekoppeld zijn, kan Bitcoin wel anoniem zijn. De meeste mensen zijn deze vorm van transparantie echter niet gewend. Om deze reden werden altcoins zoals Zcash of Monero opgericht. Zij garanderen wel absolute privacy.Mijnen of delven

Bij de start van de Bitcoin (BTC) werd er bepaald hoeveel munten er gemaakt kunnen worden. De munten worden ontgonnen of 'gemijnd' telkens als een mijner een nieuw block kan controleren en bevestigen. Er worden nieuwe Bitcoins uitgekeerd in ruil voor deze complexe berekeningen, die trouwens veel computerkracht vergen. Maar aangezien er maximaal 21 miljoen Bitcoins gemaakt kunnen worden, zullen de mijners later op basis van een soort transactiekost moeten gaan werken.

Elk gemijnd blok wordt vastgemaakt aan de vroegere blokken en de blockchain wordt zo langer. Hoe langer de blockchain, hoe moeilijker het wordt om de nieuwe cryptografische puzzel op te lossen om nieuwe blocks te bevestigen. Er is meer rekenkracht nodig om nog nieuwe Bitcoins te krijgen.

Waardevastheid

De eindige hoeveelheid van Bitcoin zorgt voor een relatieve schaarste. In theorie moet Bitcoin zo zijn waarde behouden. Er kunnen namelijk geen extra Bitcoins gemaakt worden zoals een centrale bank wel extra euro's kan drukken. Door de stijging van de geldomvang in euro treedt er automatisch inflatie op. Er is dan namelijk meer geld in omloop waarmee men de jaarlijkse productie van goederen en diensten kan aankopen. Het logische gevolg is dat de prijzen van goederen en diensten beginnen te stijgen en dit staat bekend als inflatie. Een brood vandaag kost dan ook vele malen meer dan pakweg 50 jaren geleden.

De Bitcoin stijgt op moment van schrijven door de simpele wet van vraag en aanbod. Het aanbod aan Bitcoins is beperkt en de vraag naar de munten groeit: er zijn steeds meer mensen die gebruik willen maken van Bitcoin. Coinbase, de aanbieder van digitale wallets, telt al meer dan 11 miljoen gebruikers en er komen maandelijks 50.000 of meer accounts bij. Dat zijn vrijwel allemaal nieuwe Bitcoin gebruikers die uiteraard wat BTC willen aankopen. Daarnaast is de interesse van grote investeerders aan het toenemen: de CME wil een future op Bitcoin lanceren, waardoor ook mogelijk trackers gelanceerd zullen worden. Bitcoin vindt zo stilaan de weg naar het grote publiek.

Altcoins

Na het succes van Bitcoin zijn er nog honderden andere 'altcoins' gelanceerd die allemaal hetzelfde principe gebruiken van gedecentraliseerde controle. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de euro of dollar, waarbij de Europese of Amerikaanse centrale bank voor de centrale controle zorgen en zelf het geld scheppen of drukken.
Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services Comm.V
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu