Online beleggen

Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Sigma Services CommV.

Contactgegevens:

Beleggenonline.info
Sigma Services CommV
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg
België
BTW BE 0833.280.775

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.

Beleggenonline.info geeft gratis informatie over financiële producten en tracht deze informatie zo volledig mogelijk, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel te presenteren. Meer informatie in de disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Beleggenonline.info of rechthoudende derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Mechelen bevoegd.


Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services CommV
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu