Online beleggen

Je bent hier: Home > Nieuws > BP somber in voorspellingen vraag naar olie

BP somber in voorspellingen vraag naar olie

BP somber in voorspellingen vraag naar olie

maandag 21 september 2020

Volgens oliegigant BP zal de vraag naar olie stelselmatig beginnen afnemen door de coronacrisis en groene alternatieven.

Volgens BP heeft de coronacrisis een enorme impact op het transport dat gebruik maakt van fossiele brandstoffen. Op korte termijn zorgt de stijging van het thuiswerken voor een terugval in de vraag naar olie. Dit kan zich echter ook verder zetten op langere termijn, als het thuiswerken een blijver wordt. Daarnaast is er al een andere verschuiving bezig. De groei van het aantal elektrische voertuigen zal op langere termijn ook wegen op de olieprijs.

BP tekende alvast drie scenario's uit voor de toekomst. De eerste mogelijkheid is dat de olievraag rond het huidige moment stopt met stijgen. De vraag kan dan nog zo'n 30 jaren rond de huidige niveaus blijven steken, waarna vanaf 2050 een echte daling zich in zet. In twee andere scenario's is de top reeds gezet en daalt de vraag vanaf nu lichtjes, om vanaf 2030 te versnellen in de daling.

Groene elektriciteit

Belangrijke opmerking is dat de vraag naar energie op zich niet zal dalen in de komende tientallen jaren. Er zal eerder een grotere verschuiving plaatsvinden richting elektriciteit die geproduceerd wordt door zonnepanelen of windmolens. Momenteel tekent de fossiele energie nog voor zo'n 85% van het totale energieverbruik wereldwijd. Volgens BP zal dit tegen 2050 dalen tot zo'n 65% in het voorzichtige scenario en tot zo'n 20% in het meest aggressieve scenario.

Volgens andere analisten zal het zo'n vaart niet lopen. Zij stippen aan dat omschakeling van het wagenpark naar elektrische voertuigen redelijk traag gaat. Daarnaast zijn er nog heel wat achtergestelde regio's in de wereld die een economische inhaalbeweging maken en voor hun snelle groei vooral steunen op fossiele brandstoffen.

Waterstof

De voorspellingen van BP dateren van vorige week en werden dus niet door alle waarnemers enthousiast onthaald. Opvallend is wel dat de Franse vliegtuigfabrikant Airbus net vandaag aankondigde dat ze binnen 15 jaar een vliegtuig op waterstof willen hebben. Dit is een ander voorbeeld van milieuvriendelijke energie, omdat bij het gebruik ervan geen schadelijke uitlaatgassen vrijkomen. Als er effectief commerciële vluchten op waterstof komen, dan is dat opnieuw een streep door de rekening voor de oliefabrikanten.

Koers en grafiek CFD op Brent olie

Brent olie CFD long of short

Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services CommV
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu