Online beleggen

Je bent hier: Home > Nieuws > Wat is de hashrate en hoe werkt het?

Wat is de hashrate en hoe werkt het?

Wat is de hashrate en hoe werkt het?

zondag 26 december 2021 - door Matt

Vaak wordt er bij blockchains gesproken over de hashrate. Het is een begrip dat je, wanneer je actief bent als crypto trader, zeker moet kennen.

Op basis van de hashrate kan namelijk onder andere de veiligheid van het netwerk van een blockchain gemeten worden. En is het mogelijk om te zien hoe snel miners hun werk kunnen uitvoeren. We leggen je in dit artikel alles uit over wat de hashrate is, hoe het werkt en waar het nuttig voor is.

Wat is de hashrate?

Hashrate is een technische term binnen de blockchainsector. Het verwijst naar de totale rekenkracht die nodig is om een nieuw blok te genereren op een blockchain die een Proof of Work (PoW) consensus algoritme gebruikt, zoals Bitcoin (BTC) en Litecoin (LTC).

De hashrate is de totale rekenkracht die wordt besteed aan de creatie van blokken en de verificatie van transacties op een blockchain, en moet goed in de gaten gehouden worden door miners, maar ook zeker door crypto traders.

Hoe kun je de hashrate meten?

Hashrate wordt gemeten in hashes per seconde (h/s).  De huidige snelheden worden geteld in miljarden hashes per seconde. De belangrijkste meeteenheden zijn terahash en exahash. Hier zie je wat deze meeteenheden precies inhouden:

  • 1 megahash per seconde (MH/s) = 1 miljoen h/s
  • 1 gigahash per seconde (GH/s) = 1 miljard h/s
  • 1 terahash per seconde (TH/s) = 1000 GH/s
  • 1 exahash per seconde (EX/s) = 1 miljoen TH/s

Hoe werkt de hashrate?

Wanneer een transactie wordt uitgevoerd op de blockchain, moet deze veilig worden gevalideerd door het aanmaken van een nieuw blok. Elke afzonderlijke transactie wordt tijdelijk geregistreerd op een node. Een node is een computer die in het netwerk van de blockchain draait. Vervolgens wordt het vastgelegd op de blockchain, door groepen van tientallen of honderden transacties in een blok te stoppen.

Om een blok te creëren, gaan miners de strijd met elkaar aan om zo snel mogelijk een complexe wiskundige berekening uit te voeren. De snelste wint het recht om het blok te creëren en wordt beloond met nieuwe cryptocurrencies.

Voor miners is het dus van cruciaal belang om de snelste te zijn en dus een goede hashrate te hebben. Daarvoor zullen ze ook wel hun eigen hashrate moeten kunnen berekenen. Dit is dé manier die hen in staat stelt hun concurrentievermogen, de kosten van hun activiteit en hun rentabiliteit te beoordelen.

Wat zegt de hashrate?

Voor investeerders kan de hashrate dienen als een indicator voor de betrouwbaarheid van een blockchain. Hoewel moeilijk precies te meten en vooral te interpreteren, geeft de hashrate ook de polsslag van een blockchain.

De snelheid van de berekeningen hangt af van de kracht van de machines van de miners, en dus van de hoeveelheid middelen die wordt ingezet voor het minen op een blockchain. Het is een indicator van de motivatie en het vertrouwen van de miners in deze blockchain en in zijn cryptocurrency, waarmee zij worden betaald.

Ten tweede is de hashrate een indicator voor de mate van complexiteit van het minen. Het is dus een maatstaf voor de veiligheid van een blockchain. Hoe hoger de hashrate, hoe minder kwetsbaar het netwerk zal zijn voor een aanval.

Het feit dat een blockchain een hoge hashrate heeft, beschermt hem tegen entiteiten die zouden proberen een monopolie op mining op zijn netwerk te veroveren. Als een entiteit meer dan 51% van de hashrate van een netwerk in handen krijgt, bestaat het risico dat zij de controle over het netwerk overneemt. Dit staat bekend als het de ‘51%-attack’.

Er zou momenteel een vermogen van ongeveer 90 miljoen terahashs per seconde nodig zijn om meer dan 50% van de hashrate van het Bitcoin-netwerk in handen te hebben, wat duidelijk niet binnen het bereik van wie dan ook ligt.

Ten slotte stelt de hashrate in mondiale zin ons in staat de middelen te meten die worden besteed aan het minen van een blockchain per geografische regio. In 2019 was bijvoorbeeld bekend dat China goed was voor meer dan 75% van de wereldwijde hashrate van Bitcoin. De situatie veranderde in mei 2021 met het verbod op mijnbouw in China. De Verenigde Staten is nu de leider met 35% van de hashrate, gevolgd door Kazachstan met 18%, Rusland en Canada.

Wat beïnvloed de hashrate?

Iedere blockchain heeft een andere hashrate. Dat komt doordat er verschillende manieren zijn waarop een hashrate beïnvloed kan worden. Hieronder vertellen we je de grootste factoren die de hashrate van een blockchain beïnvloeden.

De computers in het netwerk

De belangrijkste factor die bepalend is voor de hashrate, zijn de computers die gebruikt worden binnen het netwerk van de blockchain. Zij zijn immers degene die de blokken toevoegen aan de blockchain.

Wanneer een blockchainnetwerk uit computers bestaat die over de nieuwste hardware beschikken, kunnen ze natuurlijk veel sneller transacties valideren en nieuwe blokken toevoegen aan de blockchain. Dit heeft een positieve invloed op de hashrate.

Aantal transacties

Des te meer transacties er over het netwerk van de blockchain worden verzonden, des te meer werk de computers in het netwerk moeten uitvoeren. Hetzelfde gebeurt er bij de rij van een kassa in de supermarkt. Wanneer er veel klanten in de rij staan, zal de caissière zo snel mogelijk haar werk proberen te doen, al zit er natuurlijk een limiet aan hoe snel dit kan gaan. Wanneer een blockchain zijn limiet heeft bereikt, zal deze moeilijk een betere hashrate kunnen neerzetten.

De leeftijd en grootte van de blockchain

Voor het toevoegen van nieuwe blokken aan de blockchain is de geschiedenis van de blockchain erg belangrijk. Miners zijn continu aan het controleren of het heden nog klopt met wat er in de geschiedenis is gebeurd. Des te ouder een blockchain is, des te groter de geschiedenis, en des te langer het duurt om nieuwe blokken te minen.

Hoogte van de beloningen

Wanneer miners hogere beloningen ontvangen voor het minen van nieuwe blokken, zal dit meer miners aantrekken. Het minen is immer een stuk winstgevender dan voorheen. Het aantal miners dat actief is binnen het netwerk is van grote invloed op de snelheid waarmee nieuwe blokken worden toegevoegd. En daarmee speelt ook de hoogte van de beloningen een grote rol.

Hardware- en stroomkosten

Hoge stroomkosten kunnen ervoor zorgen dat er minder miners actief zijn. Het minen is in dat geval een stuk minder winstgevend dan voorheen, en daarom gaan miners opzoek naar een ander netwerk.

Des te goedkoper de hardware- en stroomkosten, des te winstgevender het minen van nieuwe blokken. Daarom spelen deze twee kostenposten een grote rol in de hashrate van een blockchain.

Het beleid van een land

Tenslotte blijft het voornaamste element het beleid van de landen waar de miners gevestigd zijn. Een beleid van subsidies of, integendeel, een nieuwe belasting op mining-activiteiten kan de miners aanmoedigen of juist ontmoedigen.

Een goed voorbeeld is China. In 2021 gaf de Chinese overheid aan dat Bitcoin-mining volledig verboden zou worden. Dit zorgde ervoor dat de hashrate van Bitcoin met 50% daalde. Een groot deel van de Bitcoin-miners was namelijk in China gevestigd.

Er zijn dus veel verschillende factoren die invloed uitoefenen op de hashrate. Daarom is het voor crypto projecten lastig om ervoor te zorgen dat de hashrate altijd hoog is. Deze wordt immers vrijwel altijd grotendeels bepaald door invloeden van buitenaf.

Hashrate van Bitcoin en Ethereum

De hashrate van Bitcoin en Ethereum schommelen dagelijks. Sinds 2019 zijn hun niveaus soms sterk gedaald, maar over het algemeen vertonen ze een stijgende lijn sinds 2009. Dit is het jaar waarin het Bitcoin-netwerk werd opgericht, maar de versnelling begon vooral in 2018.

Historisch gezien zijn de belangrijkste dalingen in de Bitcoin hashrate gelinkt aan China's beleidsmaatregelen, met name in 2021, zoals eerder vermeld. Toen gaf de Chinese overheid aan dat het verboden zou worden om naar Bitcoin te minen in China. Dit zorgde ervoor dat alle Chinese miners moesten stoppen met het minen naar Bitcoin, waardoor de hashrate flink daalde.

Conclusie

Samengevat meet de hashrate de kracht van alle machines die de veiligheid van een blockchain moeten garanderen. Het biedt vele analyse-elementen waarmee we de mate van betrouwbaarheid en decentralisatie van een blockchain kunnen beoordelen.

Het blijft een indicator die met de nodige voorzichtigheid moet worden gehanteerd, aangezien hij vooral afhangt van de rentabiliteit van de mining-activiteiten en afhankelijk kan zijn van diverse en variabele factoren waar we zelf geen invloed op hebben. Denk aan hardware- en stroomkosten, het beleid van een land, de hoogte van de beloningen en het aantal transacties dat wordt uitgevoerd.

Hoewel de hashrate kan worden gelezen als een indicator voor de gezondheid van een blockchain, blijft het in de eerste plaats een vergelijkingsinstrument en voorspelt het niet noodzakelijk de goede of slechte gezondheid van de prijs van cryptocurrencies.

Bitcoin grafiek in euro

FinstAdvertentie

Finst

Gratis e-book

Gratis te downloaden:
Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Download hier meteen het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op BeleggenonlineAdvertentie


Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
[email protected]
Sigmaservices.eu