Online beleggen

Je bent hier: Home > Leren Traden > 11. Trendlijnen

11. Trendlijnen

Door Steven Anthonis - @stevenanthonis

De trendlijn vormt een zéér eenvoudig hulpmiddel van de technische analist. Bij de technische analyse van een aandeel zal vrijwel steeds een trendlijn op de grafiek verschijnen.

Een opwaartse trendlijn verbindt de overeenkomstige hogere bodems. Deze trendlijn doet dienst als steunlijn, aangezien de koers hier steeds steun op kan vinden.

stijgende trendlijn technische analyse

Een dalende trendlijn wordt getekend in een downtrend, voor de constructie van dit soort trendlijn worden de lager gelegen toppen verbonden. Deze trendlijn doet dienst als weerstand, aangezien de koers het steeds moeilijk zal hebben om opwaarts door deze dalende trendlijn te breken.

dalende trendlijn technische analyse

Voor de constructie van een trendlijn zijn er minstens twee opeenvolgende bodems of twee opeenvolgende toppen nodig. De trendlijn wordt belangrijker wanneer ze meerdere toppen of bodems verbindt. In de praktijk wordt steeds gezocht naar een derde top of bodem, om een valabele trendlijn te krijgen. Deze derde top of bodem wijst erop dat de markt de trendlijn geaccepteerd heeft.

stijgende trendlijn technische analyse

De trendlijn wint ook aan belang wanneer ze reeds langere tijd haar dienst bewezen heeft. Een trendlijn die enkele maanden omvat zal steeds belangrijker zijn dan een trendlijn die slechts enkele dagen of weken omvat. De lange trendlijn geeft immers een inzicht in de primaire trend van het onderliggende aandeel. Een aandeel of een markt kan zich primair in een uptrend bevinden, maar toch gedurende een korte periode een downtrend meemaken, die dan louter te beschouwen valt als een terugkeer naar de lange termijn opwaartse trendlijn.

dalende trendlijn technische analyse

Trendkanalen

Regelmatig valt het voor dat de koers zich in een trendkanaal beweegt. De koers steunt op de opwaarts gerichte trendlijn, veert op en ondervindt weerstand van een return line of terugkeerlijn. Deze return line wordt evenwijdig getrokken ten opzichte van de trendlijn.

stijgende trendkanaal technische analyse

Een trendkanaal of channel kan zich ook voordoen in een downtrend: hier zal de koers weerstand ondervinden van de trendlijn en zal er steun gevonden worden op de return line.

dalend trendkanaal technische analyse

Return lines worden ook gebruikt om een trendlijn te bevestigen. Wanneer de markt in een downtrend minstens twee keer steun ondervonden heeft van de return line, dan wordt de trendlijn van het channel als een geldige trendlijn bestempeld. De grafieken hieronder geven een duidelijk beeld van het gebruik van trendlijnen en channels.

In deze eerste grafiek zien we een stijgend trendkanaal bij het aandeel Mastercard.

trendkanaal technische analyse

In deze tweede grafiek zien we een dalend trendkanaal bij het muntenpaar EUR/GBP.

trendkanaal technische analyse

Koop-en verkoopsignalen

Zolang dat de trendlijn blijft lopen probeer je in te stappen dicht tegen de trendlijn. De risk-reward is rond die omgeving steeds erg interessant.

Belangrijke koop- en verkoopsignalen, die wijzen op een omvangrijke trendwijziging, worden bekomen bij de doorbraak van een trendlijn.

Als een stijgende trendlijn neerwaarts doorbroken wordt, levert dit een verkoopsignaal op. Onderstaande grafiek verduidelijkt dit principe.

neerwaartse uitbraak technische analyse

Wordt een dalende trendlijn opwaarts doorbroken? Dan levert dit een koopsignaal op. Het onderstaande muntenpaar EUR/JPY laat een dergelijke uitbraak zien.

opwaartse uitbraak technische analyse

Zoals bij alle technische signalen is het noodzakelijk dat er bevestiging gezocht wordt in de technische middelen die ter beschikking staan. Louter handelen op de doorbraak van een trendlijn is gevaarlijk, daar het om een false move kan gaan. Er dient ook opgemerkt te worden dat het construeren van trendlijnen subjectief is. De ene analist zal zijn trendlijnen immers licht verschillend positioneren dan de andere analist.

Het rolwisselingsprincipe komt ook naar voren bij het gebruik van trendlijnen.

rolwisseling stijgende trendlijn technische analyse

De opwaarts gerichte trendlijn doet dienst als steun, maar vanaf de doorbraak zal deze trendlijn voor weerstand gaan zorgen. Opvallend is ook de pull back: bij een doorbraak van een trendlijn vindt er vaak nog een pull back plaats, als het ware om afscheid te nemen van de doorbroken steunlijn.


rolwisseling dalende trendlijn technische analyse

Praktische voorbeelden:

Een doorbroken stijgende trendlijn wisselt van rol en gedraagt zich als weerstand.

rolwisseling stijgende trendlijn technische analyse

Een doorbroken dalende trendlijn wisselt van rol en gedraagt zich als steun.

rolwisseling dalende trendlijn technische analyse

In het volgende hoofdstuk nemen we de koerspatronen onder de loep.


Inhoudstafel Leren Traden 10. Steun en weerstand 12. KoerspatronenGratis e-book

Gratis boek: Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Gratis: het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op BeleggenonlineBitvavo
  • Koop, verkoop en bewaar meer dan 175 digitale valuta* bij de grootste en goedkoopste cryptocurrency exchange van Nederland.
  • Bitvavo bezoeken

  • * Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico.Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu