Online beleggen

Je bent hier: Home > Leren Traden > 10. Steun en weerstand

10. Steun en weerstand

Steun en weerstandsniveaus zijn vooral belangrijk omdat de koers er in de toekomst ook op kan reageren. Belangrijke bodems of toppen uit het verleden zullen in het verdere koersverloop een rol spelen als mogelijk steun- of weerstandsniveau. Het doorbreken van dergelijke niveaus zorgt dan ook voor koop-of verkoopsignalen.

Steun

Vanaf een bepaald niveau zal de koers, na een daling, terug opveren. In dit geval dagen er voldoende kopers op die de koers ondersteunen. Daarom spreken we van een technische steun. Onder elke geplaatste bodem kan je een horizontale lijn trekken. In de toekomst mag je daar steun verwachten.

Visueel ziet dat er zo uit:

steun technische analyse

De logica hierachter is eenvoudig. We bekijken de grafiek van Yes Bank. Er waren traders die in mei 2018 speculeerden op een stijging en long gingen rond de 328 dollar. De markt gaf hen gelijk en deze bulls hadden waarschijnlijk spijt dat ze niet meer stukken gekocht hadden. Zij zullen van een koerscorrectie gebruik maken om bij te kopen. Deze traders vergroten hun positie wanneer de koers wederom terugvalt naar USD 328. Ze gaan er immers van uit dat de stijgende trend zich verderzet.

steun technische analyse

Andere traders hebben de rally van USD 328 naar USD 348 aan zich zien voorbij gaan. Bij de volgende terugval naar de 328 dollar stappen ook deze traders in longposities.

Een andere groep traders speculeerde misschien op een daling rond midden augustus. Zij gingen short rond 328 dollar. Deze groep traders had al snel door dat ze aan de verkeerde kant van de markt zaten. Zij zullen hopen op een terugval en proberen uit te stappen rond hun instappunt.

Deze drie groepen beïnvloeden de beurskoersen met hun individuele beslissingen. Wanneer de prijzen zich terug rond de USD 328 bevinden, dan zal de vraag het aanbod overstijgen, waardoor de koersen opnieuw de hoogte in schieten.

Steunen-en weerstanden zijn dus geen zwarte magie of hocus pocus, maar zullen werken omdat ze de beslissingen van diverse groepen traders of beleggers weergeven. Er zijn dus goede psychologische redenen waarom we steunen en weerstanden identificeren.

Hoe meer handel dat er is rond een bepaald niveau, hoe belangrijker dat dit niveau zal zijn. Een steun wordt belangrijker naarmate de markt langer rond dat niveau beweegt. Hoe vaker de steun getest is, hoe belangrijker dat deze is. Het volume kan ook een goede indicatie geven. Steunzones waarin erg veel stukken van eigenaar wisselden zijn ook belangrijker.

Een belangrijke les in verband met de trendmatigheid: In een stijgende trend vormen de steunen meestal ideale instappunten om mee te profiteren van een verderzetting van de trend. In een dalende trend zullen de steunniveaus minder goed houden. In een dalende trend liggen de steunen er om doorbroken te worden.

In een stijgende trend hebben we dus vooral aandacht voor de steunpunten onder de huidige beweging. In de technische analyse gaan we er van uit dat een trend intact is tot het tegendeel bewezen is.

Een steun hoeft tenslotte ook geen rond getal te zijn. Heel vaak zien we de markt opveren in een steunzone, zoals in de onderstaande grafiek. Hier vindt het aandeel Fedex steun tussen grofweg de $184 en $186.

steunzone technische analyse

Weerstand

Aan de bovenkant kunnen de koersen botsen op een weerstand. De koers krijgt het moeilijk om een bepaald niveau te doorbreken. Verkopers zijn in de meerderheid en sturen de koers terug naar beneden. Boven elke geplaatste top kan je een horizontale lijn trekken. In de toekomst mag je daar weerstand verwachten.

weerstand technische analyse

We kunnen dezelfde psychologische achtergrond schetsen als bij de steun. Wie short gaat nabij een weerstand en speculeert op een koersdaling, vergroot mogelijk zijn positie als de koers opnieuw rond dat niveau aankomt. Wie daarentegen met longs opgescheept zit, wil deze positie liquideren wanneer de koersen terug opveren. De markt heeft dan namelijk duidelijk gemaakt dat de krachten neerwaarts gericht zijn.

Deze weerstandsniveaus winnen aan belang wanneer deze enkele keren succesvol getest zijn. Een weerstand die 4 keer getest is zal belangrijker zijn dan een weerstand die slechts twee keer getest is.

In het onderstaande voorbeeld zien we het aandeel Canopy Growth een belangrijke top neerzetten in januari 2018. Wanneer de koers in juni 2018 weer rond dat niveau aankomt, wordt het aandeel opnieuw teruggefloten.

weerstand technische analyse

Een belangrijke les in verband met de trendmatigheid: In een dalende trend vormen de weerstanden meestal ideale instappunten om mee te profiteren van een verderzetting van de daling.

In een stijgende trend zal de koers vermoedelijk niet heel lang onder de weerstandsniveaus blijven. In een stijgende trend liggen de weerstanden er namelijk om doorbroken te worden. In een stijgende trend zorgen de weerstanden ervoor dat er pauzes in de stijging worden ingelast. Daarna worden de weerstanden meestal overstegen.

Swing lows en swing highs

Een ander belangrijk concept zijn swing lows en swing highs. De swing low is het laatste dieptepunt van waar de koers kon stijgen naar een nieuw hoogtepunt.

Swing lows zijn belangrijke steunzones voor de stijgende trend. Wordt een swing low neerwaarts doorbroken? Dan is een trendwijziging erg waarschijnlijk. Vallen we terug tot op de laatste swing low, na het neerzetten van een nieuwe high? Dat is een teken van zwakte. Het kan er op wijzen dat de stijgende trend bijna afgelopen is. Het kan ook de overgang naar een zijwaartse trend inluiden.

swing lows technische analyse

Swing highs zijn dan net omgekeerd: de toppen vanwaar de koers daalt naar een nieuw dieptepunt. Wordt een swing high opwaarts doorbroken? Dan is een trendwijziging erg waarschijnlijk. De kans wordt dan groot dat de dalende trend even voorbij is.

Herstellen we terug tot op de laatste swing high, na het maken van een nieuwe lagere bodem? Dat is een teken van vermoeidheid in de dalende trend. Het kan er op wijzen dat de trend bijna afgelopen is. Het kan ook de overgang naar een zijwaartse trend inluiden.

swing highs technische analyse

Koop-en verkoopsignalen

Koopsignalen doen zich voor wanneer de koers een weerstandsniveau opwaarts doorbreekt. Verkoopsignalen treden op wanneer een steunniveau neerwaarts doorbroken wordt.

Zoals eerder gezegd gaat het niet altijd over een mooi rond getal, maar wel over steun-en weerstandszones. Er wordt aangenomen dat de koers een stevige steun of weerstand kan ondervinden in deze zones. Een doorbraak van een steun of weerstand, wordt liefst vergezeld van een hoog volume.

Wanneer de koers een weerstandsniveau overstijgt, dan wijst dit erop dat de bulls de strijd tegen de bears gewonnen hebben. Er is een hernieuwde interesse om aandelen te kopen, of een verminderde interesse om aandelen te verkopen. De onderstaande goudgrafiek toont zo'n koopsignaal.

koopsignaal technische analyse

De tweede grafiek van Amazon toont een neerwaartse doorbaak van een steunniveau. Dat wijst er op dat de bears aan de winnende hand zijn. Er worden meer aandelen verkocht en er dagen slechts weinige kopers op.

verkoopsignaal technische analyse

2-3 regel

In de praktijk is een geldige doorbraak van steun en weerstand niet altijd zo duidelijk waar te nemen. Regelmatig doen er zich valse uitbraken voor. De koers stijgt bijvoorbeeld even boven weerstand, maar keert daarna neerwaarts en dondert naar beneden. Of de koers daalt even onder een steunniveau, om zich daarna te herpakken en toch fors te herstellen.

Wanneer mogen we dus over een geldige uitbraak spreken? Vaak wordt er verwezen naar de 2-3 regel. Pas als de koers 2 of 3 dagen boven weerstand of onder steun afsluit, spreken we over een geldige uitbraak. Of als de koers 2 of 3% verwijderd is van de steun of weerstand. Een doorbraak van een steun of weerstand gaat ook best gepaard met een verhoogd volume.

Het is dus vooral belangrijk om te wachten op bevestiging van het koop- of verkoopsignaal. Hoe verder dat de koers boven een weerstand uitstijgt, hoe duidelijker dat het signaal zal worden. Immers, steeds meer en meer beleggers zullen zich realiseren dat de trend gewijzigd is of de weerstand doorbroken is.

De rolwisseling van steun en weerstand

Een belangrijk principe van de technische analyse is de zogenaamde rolwisseling van steun en weerstand. Een weerstandsniveau dat opwaarts doorbroken werd, kan in de toekomst optreden als steunniveau. Een steunniveau dat neerwaarts doorbroken werd, kan in de toekomst optreden als weerstandsniveau.

Een terugkeer naar een doorbroken steun of weerstand, wordt een pull back genoemd. Dit fenomeen maakt het ook mogelijk om valse uitbraken op te sporen.

De reden hiervoor is eenvoudig: beleggers die short gingen in de buurt van de weerstand, zullen inzien dat ze de zaken verkeerd hadden ingeschat en zullen van de eerstvolgende koerscorrectie gebruik maken om hun posities te sluiten. Deze groep van beleggers is genoodzaakt om aandelen te kopen om alzo het verlies te beperken. De andere groep, die het bij het rechte eind had, zal van de koerscorrectie profiteren om aandelen bij te kopen en aldus de aangegane long positie te verhogen.

Wanneer de pull back geen steun kan vinden in de buurt van de doorbroken weerstand of steun, dan is het haast zeker dat er zich een false move heeft voorgedaan.

rolwisseling steun weerstand technische analyse

De bijgevoegde grafiek van Coca Cola toont duidelijk de werking in de praktijk van deze principes. Vooreerst wordt er in juni een duidelijke top neergezet rond $44,50. Dit is de weerstand. De koers slaagde er niet in om dit niveau te doorbreken en viel terug naar een steun rond 43 dollar. Wanneer de koers vervolgens opnieuw begint te stijgen en in juli de vorige top wel kan doorbreken, kon er gesproken worden van een aankoopsignaal. Enige tijd later kwam de rolwisseling van steun en weerstand op de voorgrond: de doorbroken weerstand ging zijn dienst bewijzen als belangrijk steunniveau.

rolwisseling steun weerstand technische analyse

Onderstaande grafiek van Amazon, een vervolg op de eerder bekeken grafiek, geeft het omgekeerde weer: steun wordt weerstand.

rolwisseling steun weerstand technische analyse

Op de grafiek van Salesforce zien we hoe $148 eerst voor weerstand zorgt, waarna het niveau dienst doet als steun. Iets later volgt er alweer een neerwaartse doorbraak waardoor de $148 opnieuw als weerstand zal optreden.

rolwisseling steun weerstand technische analyse

En nog een laatste praktische voorbeeld:

rolwisseling steun weerstand technische analyse

Bovenstaande grafiek toont duidelijk de werking in de praktijk van enkele behandelde principes. Vooreerst is er bij de olie in de maand juli 2017 een duidelijke weerstand te zien rond de 50 dollar. De koers botste twee keer op dit niveau. Vervolgens was er een koopsignaal met de doorbraak en het slot boven dit niveau. En even later kwam de rolwisseling van steun en weerstand al op de voorgrond: de doorbroken weerstand ging in augustus zijn dienst bewijzen als steunniveau. Vervolgens zagen we alweer een nieuwe doorbraak van een weerstand (groene cirkel), waarna de stijgende trend zich verder zette.

Laten we nu in het volgende hoofdstuk de trendlijnen eens van naderbij bekijken.


Inhoudstafel Leren Traden 9. De trend 11. TrendlijnenAdvertentie

Finst

Gratis e-book

Gratis te downloaden:
Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Download hier meteen het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op Beleggenonline
Advertentie

Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
[email protected]
Sigmaservices.eu