Online beleggen

Waarschuwing

  • De waarde van uw virtuele munten kan sterk op en neer gaan, en het door u belegde bedrag kan integraal verloren gaan;
  • De virtuele munten zijn niet gedekt door de garantieregelingen voor bankdeposito’s;
  • Op de markt van de virtuele munten is geen enkel wettelijk mechanisme beschikbaar waarmee marktmanipulatie of misbruik van voorkennis kan worden vermeden;
  • De virtuele munten zijn volledig afhankelijk van een specifieke computertechnologie en -infrastructuur, die in bepaalde gevallen zeer recent ontwikkeld en nog onvoldoende getest kan zijn;
  • Bij verlies van de identificatiecode die of het wachtwoord dat toegang verleent tot de virtuele portefeuille waarin de virtuele munten zijn opgeslagen, zullen die munten definitief verloren zijn;
  • Virtuele munten worden thans beperkt als betaalmiddel aanvaard, en in de meeste landen bestaat er geen enkele wettelijke verplichting om ze te aanvaarden;
  • Voor meer informatie over de risico’s die aan een belegging in virtuele munten verbonden zijn, raden wij u aan de Wikifin-pagina ‘Wat is een cryptomunt?’ te lezen.

Deze website is gratis voor bezoekers. Om deze gratis dienst te kunnen aanbieden krijgen we een compensatie, commissie of advertentie vergoeding van de diensten of producten die op deze website vermeld worden.

Je bent hier: Home > Leren Traden > 9. De trend

9. De trend

Het concept trend is het belangrijkste concept binnen de technische analyse. Alle andere invalshoeken (koerspatronen, indicatoren,...) worden best gebruikt om instappunten in een reeds ingezette trend terug te vinden. Of om vroege signalen te ontdekken die aangeven dat een trend mogelijk gaat keren, waardoor de trader voorzichtiger moet worden.

Handelen in de richting van de trend zorgt ervoor dat er een hogere kans is op een winstgevende trade. De trend geeft weer in welke richting de onderliggende waarde zich beweegt. Op een grafiek zal je duidelijk de trend kunnen herkennen. Indicatoren kunnen bijkomende informatie geven over bijvoorbeeld de kracht van de trend.

Koersen bewegen niet willekeurig. Er is steeds één van de volgende drie trends waar te nemen: de uptrend (stijgende trend), de downtrend (dalende trend) en de sideways trend / trading range (zijwaartse trend).

Stijgende trend

Een stijgende trend is een opeenvolging van hoger gelegen toppen en hoger gelegen bodems. In de bijgevoegde figuur ligt bodem 3 boven bodem 1. Bodem 5 ligt ook boven 3. Enzovoorts.

stijgende trend technische analyse

De stijgende trend wordt bevestigd telkens als er een nieuw hoogtepunt wordt neergezet. Na zo'n nieuw hoogtepunt mogen we verwachten dat er een hogere bodem gaat volgen. De markt kan dus wel even corrigeren, maar de kans is heel groot dat het over een tijdelijke terugval gaat.

De markt gaat niet in één rechte lijn naar omhoog. De markt zet vaak twee stappen voorwaarts om dan een stapje terug te zetten. De markt moet als het ware even uitrusten. De bulls moeten even opnieuw kracht verzamelen vooraleer dat de volgende stijging zich kan inzetten.

In het onderstaande voorbeeld van het aandeel Starbucks zie je een stijgende trend, die telkens opnieuw bevestigd wordt door het neerzetten van nieuwe hoogtepunten. Na zo'n nieuwe top wordt er een hogere bodem neergezet (groene pijlen), waarna de trend zich verderzet. Na de plaatsing van een nieuwe top mogen we dus een hoger gelegen bodem verwachten. Dit proces van hogere toppen en hogere bodems kan vaak lang blijven duren.

uptrend Starbucks technische analyse

Dalende trend

Een dalende trend is een opeenvolging van lager gelegen toppen en lager gelegen bodems. In de onderstaande figuur ligt top 3 onder top 1. Top 5 ligt onder top 3. Enzovoorts.

dalende trend technische analyse

De dalende trend wordt bevestigd telkens als er een nieuw dieptepunt wordt neergezet. Na zo'n nieuw dieptepunt mogen we verwachten dat er opnieuw een lagere top gaat volgen. De markt kan dus wel herstellen, maar de kans is groot dat het over een tijdelijk herstel gaat.

In de onderstaande grafiek zien we het aandeel steeds lagere toppen maken, waarna de dalende trend opnieuw bevestigd wordt door het maken van een nieuw dieptepunt. Advies: wacht op een trendommekeer!

dalende trend Starbucks technische analyse

Zijwaartse trend

In een zijwaartse trend bewegen de koersen als het ware tussen een vloertje en een plafond, een bodemkoers en een topkoers.

zijwaartse trend technische analyse

De markt kan zich namelijk niet de hele tijd in een stijgende of dalende trend bevinden. Een zijwaartse fase kan ook voorkomen binnen bijvoorbeeld een stijgende trend. In dat geval is er een tijdelijk evenwicht tussen de vraag en het aanbod, waardoor de koersen wat rond dansen, zonder echt richting te kiezen.

In het onderstaande praktische voorbeeld is de 4 uurgrafiek van Microsoft te zien. Na een stijging zit de markt even gevangen tussen grofweg de $130 aan de onderkant en de $141 aan de bovenkant. Er is een tijdelijk evenwicht tussen de kopers en de verkopers. Het is dan ook even afwachten tot de markt opnieuw richting kiest. Zal er meer aanbod naar de markt komen? Of zal er juist meer vraag ontstaan? Handel mee in de richting van de uitbraak!

zijwaartse trend msft technische analyse

Traden in de richting van de trend!

Dé basisregel van de technische analyse blijft The trend is your friend. Deze slagzin geeft aan dat je best mee handelt in de richting van de trend. Dit houdt in dat er long posities worden aangegaan (aankopen) in een uptrend. In een downtrend worden short posities aangegaan of wordt er verkocht.

Nogmaals: de kans dat een bepaalde trend zich verder zet, is véél groter dan de kans op een trendommekeer. Een stijgende trend geeft namelijk weer dat de vraag groter is dan het aanbod, waardoor de prijs stelselmatig stijgt. En dit is een situatie die een lange tijd kan blijven duren.

Wanneer de markt opwaarts gericht is, wordt er dus gekocht. Deze posities worden gesloten zodra er signalen zijn die wijzen op een nakende trendommekeer, of er kan eventueel gewacht worden op een bevestiging van deze signalen. Een eerste signaal wordt alvast verkregen wanneer de koers er niet in slaagt om een eerder gemaakte top te overstijgen. Dit wijst op zwakte in de koersontwikkeling.

Als de markt neerwaarts gericht is wacht je beter op een trendommekeer. Probeer geen vallend mes te vangen. Je zal je waarschijnlijk pijn doen. Wachten op een trendommekeer betekent dat je een pak winst op tafel laat liggen, je koopt immers nooit op het absolute dieptepunt. Maar in ruil krijg je waarschijnlijk een betere nachtrust. De meeste bodemvissers stappen namelijk veel te vroeg in, waarna de daling zich nog verder zet.

Beweegt de markt zijwaarts? Dan is niets doen de beste optie. Gewoon geen posities innemen dus. Rustig afwachten tot er weer een duidelijke stijgende of dalende trend ontstaat.

Trend termijn

De trend wordt meestal onderverdeeld in drie categorieën: de lange termijn trend, de middellange termijn en de korte termijn. Er is geen duidelijke definitie te geven van de lengte van deze verschillende termijnen. Je moet gewoon beseffen dat er korte dalende trends kunnen plaatsvinden in de langere stijgende trend.

De lange termijn trend kan bijvoorbeeld minstens 6 à 9 maanden in beslag nemen. De middellange trend duurt bijvoorbeeld 2 à 3 maanden, de korte termijn trend slechts 4 à 6 weken.

In onderstaande grafiek van Alibaba kan je zien dat het aandeel in een lange termijn stijgende trend zit. Op korte termijn zagen we wel correctiefases of een zijwaartse beweging.

In een lange uptrend zal de markt regelmatig pauzeren of corrigeren, waarna de stijging zich kan verderzetten. In een dalende trend komen eveneens pauzes of herstelfases voor, waarna de markt daalt naar een nieuw dieptepunt.

alibaba trends technische analyse

In het volgende onderdeel gaan we dieper in op steun en weerstand.


Inhoudstafel Leren Traden 8. Introductie technische analyse 10. Steun en weerstandAdvertentie

Bitvavo
  • Koop, verkoop en bewaar meer dan 190 digitale valuta* bij de grootste cryptocurrency exchange van Nederland.
  • Bitvavo bezoeken »

  • * Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico.

Gratis e-book

Gratis te downloaden:
Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Download hier meteen het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op Beleggenonline
Advertentie

Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu