Online beleggen

Je bent hier: Home > Cryptocurrency > Decentrale vs centrale exchanges

Gedecentraliseerde versus gecentraliseerde exchanges

Eén van de belangrijkste karakteristieken van het merendeel van de cryptocurrencies (er zijn uitzonderingen) is dat ze over een gedecentraliseerd karakter beschikken. Dit was ook de oorspronkelijke drijfveer van Satoshi Nakomoto, de uitvinder van Bitcoin. Hij was het zat dat banken zoveel macht over ons hebben en koos er omwille van die reden voor om de macht van het geld terug bij de mensen zelf te leggen. Dat is natuurlijk een zeer nobele gedachte, maar tegenwoordig moeten we vaststellen dat cryptocurrencies (vooral) worden verhandeld op gecentraliseerde cryptocurrency exchanges zoals Binance. Wat is nu precies het verschil tussen decentrale en centrale exchanges en welke voor- en nadelen zijn er aan beide opties verbonden?

Het verschil tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde exchanges

Voor veel mensen zullen begrippen als 'gecentraliseerd' en 'gedecentraliseerd' wellicht niet zoveel zeggend zijn. Eigenlijk is het verschil vrij eenvoudig. Op het ogenblik dat er sprake is van een gecentraliseerde exchange betekent dit dat er een zekere vorm van afhankelijkheid bestaat van de investeerder ten opzichte van een derde-partij-service. Dit betekent dat er voor het handelen met cryptocurrencies een tussenkomst is vereist door een bepaalde tussenpersoon of partij. Hier betaal je ook een bepaalde hoeveelheid kosten voor.

Steeds vaker gaan er echter stemmen op om het volledige handelsproces in cryptocurrencies plaats te laten vinden rechtstreeks tussen investeerders. Dit kan door middel van een zogenaamde 'peer-to-peer' verbinding. Bij een gedecentraliseerde exchange is er dus geen centrale partij meer die je moet vertrouwen. Je moet je geen zorgen maken over de veiligheid van je wallet op deze exchange, omdat je rechtstreeks uit een eigen wallet kan handelen zoals de Ledger Nano S. Een grote bedreiging van de hele cryptowereld, namelijk de exchange die gehackt wordt en wallets die leeggeroofd worden, kan zo worden uitgesloten. Toch zal verder op deze pagina blijken dat er ook aan een gedecentraliseerde exchange enkele niet onbelangrijke nadelen zijn verbonden.

Waarom kan een gedecentraliseerde exchange interessant zijn?

Een niet onbelangrijk deel van de crypto community wil graag dat er snel werk wordt gemaakt van een grote gedecentraliseerde exchange met voldoende handelsvolume. Zij vinden het namelijk hypocriet en tegen de wil van Satoshi Nakomoto ingaan dat gedecentraliseerde valuta's worden verhandeld op gecentraliseerde platformen. Ook de almaar toenemende dreiging van de regularisatie werkt dit uiteraard sterk in de hand. Wat maakt een gedecentraliseerde exchange nu echter zo interessant?

1. Een gedecentraliseerde exchange is toegankelijk voor iedereen. De servers van een dergelijke exchange draaien continue en er gelden geen restricties voor landen. Dit betekent dat iedereen waar dan ook in de wereld de mogelijkheid krijgt om in elke gewenste cryptocurrency te handelen. Dat is vandaag de dag, onder meer door bijvoorbeeld strenge restricties in China absoluut niet mogelijk.

2. De transactiekosten worden bij gecentraliseerde exchanges niet alleen bepaald door bijvoorbeeld de zogenaamde 'miner fee' of de 'blockchain fee', maar wel door de winstmarge die de exchange hanteert. Dit moet er voor zorgen dat een gedecentraliseerde exchange werkelijk veel goedkoper is in gebruik. Lagere transactiekosten betekenen ook grotere winsten voor de investeerder!

3. De code waar een gedecentraliseerde exchange over beschikt is altijd 'open-source'. Dit betekent dat iedereen de mogelijkheid heeft om deze code in te kijken en er zelfs verbeteringen kan aanbrengen. Bovendien zijn alle transacties door iedereen in te zien, maar wordt er toch nog steeds een zekere mate van anonimiteit geboden.

4. Een gedecentraliseerde exchange is in de basis heel wat veiliger in vergelijking met de gecentraliseerde variant. Dit heeft voor een niet onbelangrijk deel te maken met het feit dat er eigenlijk geen sprake kan zijn van een hack. Wie of wat kan er gehackt worden op het ogenblik dat er geen sprake is van een centrale partij die alles in beheer heeft? Dit zorgt er meteen ook voor dat de kans op bijvoorbeeld corruptie of zelfs een mogelijks faillissement van de exchange in de kiem wordt gesmoord.

Waarom maken we dan nog gebruik van gecentraliseerde exchanges?

Wanneer je bovenstaande leest lijkt het duidelijk te zijn dat er eigenlijk alleen maar voordelen zijn verbonden aan het gebruik van een gedecentraliseerde exchange. Waarom kiezen we er dan nog steeds voor om gebruik te maken van gecentraliseerde oplossingen? Wel, in eerste instantie omdat er nog geen echt sluitende gedecentraliseerde exchanges bestaan, maar anderzijds ook omdat er toch ook wel wat beperkingen zijn verbonden aan de gedecentraliseerde varianten.

Forkdelta

1. Op moment van schrijven zijn er reeds bepaalde, werkende gedecentraliseerde exchanges zoals ForkDelta, waarop heel wat ERC20 tokens verhandeld worden. Er is wel slechts een zeer beperkte groep (insiders) die handelen op deze exchanges. Dit heeft alles te maken met het feit dat gecentraliseerde exchanges ver achterlopen op hun gecentraliseerde concurrenten. Dit is ergens ook logisch, want gecentraliseerde exchanges hebben heel wat meer financiële middelen voor handen om te investeren en daardoor hun product te verbeteren. Wil je tegenwoordig gebruikmaken van een gedecentraliseerde exchanges? Dan hoef je in principe geen gebruiksgemak te verwachten, in tegendeel.

2. Gebruikmaken van een gedecentraliseerde exchange betekent vandaag de dag ook dat je het moet stellen zonder een groot aantal (uitgebreide) trading tools. Voor de actieve traders is dit echter (om voor de hand liggende redenen) een absolute must. Het is onder meer niet mogelijk om bijvoorbeeld aan margin trading te doen en ook lending of het instellen van een zogenaamde stop loss voor het beperken van een mogelijks verlies is geen optie. Dit maakt gedecentraliseerde exchanges op moment van schrijven op vlak van mogelijkheden werkelijk bijzonder beperkt.

3. Ondanks de aanzienlijke vraag vanuit de crypto community moet het gezegd dat gedecentraliseerde exchanges tegenwoordig op vlak van liquiditeit nog erg ver achter de gecentraliseerde varianten komen. Dit zorgt er niet alleen voor dat ze achterop hollen voor wat gebruiksgemak betreft, daarnaast wordt er ook slechts zeer beperkt op gehandeld. In het bijzonder voor day traders is dit een belangrijk probleem. Zij laten op dit ogenblik gedecentraliseerde exchanges dan ook liever links liggen.

4. Heb je tot slot op een zeker ogenblik te maken met een bepaald probleem en wil je dat probleem even voorleggen aan een expert? In dat geval is het bij een gecentraliseerde exchange mogelijk om gewoon even contact op te nemen met de klantendienst. Bij een gedecentraliseerd platform is deze niet voor handen waardoor je eigenlijk bent aangewezen op de andere gebruikers. Dit kan er voor zorgen dat bepaalde problemen zeer traag of zelfs helemaal niet opgelost worden. Dit schrikt vooral de beginnende investeerders in cryptocurrencies behoorlijk af.

Conclusie

Het mag na het lezen van de informatie op deze pagina wel duidelijk zijn dat er zowel aan gecentraliseerde als aan gedecentraliseerde cryptocurrency exchanges prima voordelen verbonden zijn. Van welke jij uiteindelijk gebruik gaat maken zal niet alleen afhankelijk zijn van je persoonlijke voorkeur, maar ook van bijvoorbeeld de ervaring waar je reeds over beschikt of als je tokens wil verkopen die je verworven hebt via een ICO.

Wellicht dat de beginnende partijen net als de day traders (vooralsnog) de voorkeur zullen geven aan de gecentraliseerde exchanges. Aanhangers en insiders van heel wat altcoins maken gebruik van gedecentraliseerde exchanges omdat hun tokens op de grote exchanges niet verhandeld worden. Vaak vinden cryptobeleggers het ook belangrijk dat hun aankopen of transacties kunnen gebeuren zonder tussenkomst van een centrale autoriteit.


Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services Comm.V
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu