Online beleggen

Je bent hier: Home > Cursus beleggen > Opties

Opties

Opties geven de koper het recht, maar niet de verplichting, om aandelen, obligaties of andere financiële producten te kopen of verkopen tegen een vastgesteld prijs op of voor een bepaalde datum.

Opties zijn sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zeer populair, zowel bij professionele als particuliere beleggers. Vooral de hoge rendementen trekken erg veel geïnteresseerde traders aan.

De optiehandel is eerder ingewikkeld, maar biedt tegelijk kansen om met relatief kleine investeringen grote bedragen te verdienen. Daarnaast kunnen met opties winsten worden behaald uit dalende koersen en kan het eigen bezit aan aandelen en obligaties worden beschermd tegen koersdalingen.

Met een optie krijg je dus het recht om iets te kopen of te verkopen. Voor dit recht betaal je een bedrag. Hoe groter de kans is dat je het recht zult uitoefenen en er winst mee kunt behalen, hoe hoger de prijs. Is de kans dat de optie ooit geld gaat opleveren erg klein, dan is de optie goedkoop. In vaktermen wordt het bedrag dat je voor een optie betaalt, een premie genoemd.

Het recht om iets te kopen is een calloptie; het recht om iets te verkopen is een putoptie. Een optie bestaat altijd uit 100 stuks van de onderliggende waarde. Een calloptie Philips heeft altijd betrekking op honderd aandelen Philips. Daarvan kan niet worden afgeweken.

Alledaags voorbeeld

Heb je nog niet helemaal door wat opties nou precies zijn? Het idee achter opties kom je in het alledaagse leven regelmatig tegen. Stel bijvoorbeeld dat je jouw droomauto wilt kopen maar je moet eerst de erfenis van je overleden opa afwachten. Je spreekt met de verkoper een optie af om de auto binnen 6 maanden te kunnen kopen voor €25.000. Voor deze optie wilt de verkoper €1000 extra vergoeding.

Situatie 1: Je ontdekt dat jouw droomauto eigendom is geweest van Marco Borsato. De auto is nu in een keer €35.000 in waarde gestegen. Door de gekochte optie kun je de auto kopen voor €25.000. Hierdoor maak je een winst van €34.000. ( €60.000 huidige waarde – €25.000 afgesproken prijs – €1000 premie).

Situatie 2: De erfenis blijkt een hoger bedrag te zijn dan je had verwacht. Nu je meer geld heb besluit je om een duurdere auto te kopen die nog exclusiever is. Omdat je de optie hebt gekocht mag je de eerdere auto kopen maar dit ben je niet verplicht. Als je geen gebruik maakt van je optie ben je echter wel de €1000 vergoeding kwijt.

In bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk dat je als koper van een optie het recht hebt de optie te gebruiken maar dit niet verplicht bent. Als je niet binnen de vervaldatum de optie gebruikt dan verlies je geïnvesteerde geld in die optie.

Cursus opties

Twee uitstekende cursussen om opties door en door te leren kennen zijn "Geld verdienen met opties" en de "Iron Condor Methode".

Callopties

Met een calloptie krijg je het recht om tot een vastgelegd tijdstip (altijd een derde vrijdag in een maand) iets te kopen tegen een vastgestelde prijs. Een calloptie Royal Dutch sept. 27,00, geeft je dus het recht om tot de derde vrijdag van de komende september honderd aandelen Royal Dutch te kopen van 27 euro per aandeel. Als de beurskoers van het aandeel in die periode op 30 euro komt, kun je een mooie winst maken. Je oefent de optie uit en koopt de 100 aandelen; daarna verkoop je de aandelen meteen door en maak je een winst van 100 keer 3 euro = 300 euro.

Andersom kan helaas ook: de beurskoers blijft in de hele periode beneden de 30 euro. De calloptie is dan waardeloos. Waarom zou je aandelen tegen 30 euro kopen als je ze op de beurs goedkoper kunt krijgen? Dit betekent dus dat de waarde van de optie is afgeleid van de koers van de onderliggende waarde, zoals in dit voorbeeld de beurskoers van het aandeel Royal Dutch.

Als je een calloptie schrijft, verplicht je jezelf er toe een onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs te verkopen. Als schrijver ontvang je dan als compensatie de premie ofwel de prijs van de optie. Wanneer aan het eind van de looptijd van de optie de prijs van de onderliggende waarde onder de afgesproken uitoefenprijs ligt, zal de optie geen waarde meer hebben. De premie die je gekregen hebt is dan pure winst. Ligt de prijs echter hoger dan de uitoefenprijs, dan zal de optiehouder zijn rechten gaan uitoefenen.

Putopties

Een putoptie werkt precies omgekeerd. Je krijgt het recht om tot een vastgesteld tijdstip (weer altijd een derde vrijdag van de maand) iets te verkopen tegen een vastgestelde prijs. Een putoptie Royal Dutch sept. 27 geeft je het recht om tot de derde vrijdag van de komende september 100 aandelen te verkopen tegen 27 euro per stuk. Als de beurskoers op een moment binnen de periode tot de vrijdag in september 25 euro is, maak je een mooie winst. Je koopt namelijk de 100 aandelen op de beurs en verkoopt ze door voor 27 euro. De winst van 100 keer 2 euro = 200 euro is voor jou. Ook hier kan het andersom: als de koers stijgt, is je optie waardeloos. Waarom zou je tegen 27 euro verkopen als je op de beurs er meer voor kunt krijgen?

Als je dus verwacht dat de koers van een aandeel gaat dalen, is het nuttig om putopties te kopen. Daar maak je dus winst mee. Verwacht je stijgende koersen, koop dan een calloptie. Overigens hebben kopers van opties alleen rechten. Niemand verplicht je dit recht uit te oefenen. Als je het financieel niet interessant vindt, oefen je de optie niet uit. De verkoper van de optie moet altijd aan je wensen voldoen.

Als je een putoptie schrijft, verplicht je jezelf er toe een onderliggende waarde af te nemen tegen een van tevoren afgesproken prijs. Als vergoeding ontvang je dan als schrijver van de koper het premiebedrag. Wanneer aan het eind van de looptijd van de optie de waarde van de onderliggende waarde boven de afgesproken prijs ligt zal de optie geen waarde meer hebben. Men kan immers zonder de optie de waarde duurder verkopen dan met de schrijver van de optie is afgesproken. Ligt de prijs echter lager dan de op de optie vastgelegde prijs, dan zal de optiehouder bij de schrijver komen om zijn rechten dusdanig uit te oefenen.

Putopties kan je ook gebruiken om je portefeuille te verzekeren of in te dekken tegen een koersdaling. Op die manier koop je eigenlijk een verzekering en kan je de opgebouwde koerswinst veilig stellen.

Opties hebben niet altijd betrekking op aandelen. Je kunt ook opties nemen op de algemene barometer van de Amsterdamse beurs, de AEX- index. Er bestaan ook opties op goud, de dollar en bijvoorbeeld de top-5 bedrijven van de Amsterdamse beurs.

Opties verkopen of schrijven

Buiten het opties kopen is opties verkopen ook mogelijk, dit wordt ook wel opties schrijven genoemd . Bij het kopen van opties kun je maximaal je inleg + de transactiekosten kwijt raken. Bij opties verkopen kun je meer geld verliezen dan alleen je inleg en de transactiekosten.

Verschil opties kopen of opties verkopen

Het kopen van opties geeft je het recht om een financieel product te kopen of verkopen in een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs. Bij het verkopen van opties heb je de verplichting om een financieel product te kopen of verkopen in een bepaalde periode tegen een bepaalde prijs. Dit verschil kan je bij een extreme koers daling of stijging veel verlies opleveren.

Voorbeeld

Stel dat jij de trotse bezitter bent van 100 aandelen Apple. Om extra rendement te behalen schrijf je een 'call Apple februari 500'. Dit geeft de koper van deze optie het recht om 100 aandelen Apple van je te kopen tegen een prijs van $500 op of voor februari. Hiervoor betaalt de koper $25 per aandeel. Je schrijft deze optie zelf uit omdat je niet verwacht dat de koers van deze aandelen meer dan $500 worden.

Het rendement

Stel nou dat de aandelen Apple inderdaad niet meer waard worden dan $500 dan oefent de koper de optie niet uit. Je rendement is dan $2500 (100 * $25.00) en je hebt nog steeds je eigen aandelen in bezit.

In het ongunstige scenario stijgt de waarde van de Apple aandelen naar $500.00 of meer. Je loopt dan de koersstijging mis en bent verplicht om de aandelen te verkopen tegen $500.00. Je ontvangt uiteraard nog steeds de $50.000 voor je 100 aandelen ($500 * 100).

Ongedekte call optie

Heb je een ongedekte call optie uitgeschreven dan heb je zelf de aandelen niet in je bezit. Je bent in het ongunstige scenario dan dus verplicht om de aandelen te kopen tegen een hogere marktprijs ( waarde is meer dan $500 ) en te verkopen tegen $500 per stuk. Je verlies is dan dit verschil tussen de marktprijs en de verkoopprijs, de transactiekosten en hiervan afgetrokken de optiepremie die je hebt ontvangen.

Voorbeelden opties kopen

Callopties:

Stel dat je een calloptie koopt om 100 aandelen Apple te mogen kopen voor $500 p.s. op 1 november 2017. Je verwacht bij het kopen van zo'n optie dat de koers van deze aandelen flink zal stijgen. Voor deze optie heb je $1000.00 moeten betalen.

Bij een positief scenario stijgen de aandelen tot 1 november tot een waarde van $575 per aandeel. Bij het uitoefenen van deze optie maak je een winst van $6500 (100 * $75.00 – $1000 ).

Bij een negatief scenario daalt de aandelen koers naar $490 en heeft het dus geen zin om gebruik te maken van je optie. Maar je maakt wel $1000.00 verlies voor het kopen van de nutteloze optie.

Putopties:

Stel dat je een putoptie koopt om 100 aandelen Philips te mogen kopen voor €100 p.s. op 1 december 2017. Je verwacht bij het kopen van zo'n optie dat de koers van deze aandelen flink zal dalen. Voor deze optie heb je €500.00 moeten betalen.

Bij een positief scenario daalt de waarde van Philips aandelen tot 1 november tot een waarde van €80.00 per aandeel. Bij het uitoefenen van deze optie maak je een winst van €1500 (100 * €20.00 = €2000 - €500 van de optiepremie).

Bij een negatief scenario stijgt de aandelen koers naar €120 en heeft het dus geen zin om gebruik te maken van je optie. Maar je maakt wel €500.00 verlies voor het kopen van de nutteloze optie.

De optiehandel

De opties zijn gestandaardiseerd. De grootte van de contracten, de looptijd, de stijl, het staat allemaal vast. Het gaat hier om 'plain vanilla' zoals de beurshandelaren zeggen.

Net als bij de aandelen wordt ook de prijs van een optie bepaald via vraag en aanbod. Als de verwachting groot is dat een bepaald aandeel gaat stijgen, zal er veel vraag zijn naar de callopties en dus loopt de prijs van die call sterk en snel op.

En net als bij de aandelen komen orders voor opties binnen via de banken die weer handelen op verzoek van hun cliënten. De handel in opties wordt gedaan via de marketmakers. Zij zorgen ervoor dat er voldoende vraag en aanbod is tegen prijs die redelijk is.

Opties hebben altijd een onderliggende waarde. Als een belegger een calloptie verkoopt zonder dat hij die aandelen bezit, wordt dat een ongedekte transactie genoemd. Het risico van die transactie is groot. Als de koers gaat stijgen en de koper van de calloptie wil de aandelen hebben, moet de verkoper leveren. Omdat het risico zo groot is, zal een bank zo'n transactie alleen maar uitvoeren als ze de garantie heeft dat de verkoper zijn verplichtingen kan nakomen. Die garantie is natuurlijk een hoeveelheid geld, de zogeheten margin of dekkingseis.Advertentie

Finst

Gratis e-book

Gratis te downloaden:
Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Download hier meteen het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op Beleggenonline
Advertentie

Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
[email protected]
Sigmaservices.eu