Online beleggen

Je bent hier: Home > Cursus beleggen > Futures

Futures

Een future (of termijncontract) is een financieel contract tussen twee partijen die zich verbinden om op een welbepaald tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een product of financieel instrument te verhandelen tegen een vooraf vastgelegde prijs. Men komt dus een toekomstige transactie overeen.

In de financiële wereld is een future een derivaat (ofwel een afgeleid product). Dit betekent dus dat een future zijn waarde ontleent aan de prijs van een ander product. Datgene waar de future daadwerkelijk betrekking op heeft staat bekend als de ‘onderliggende waarde’.

Meestal gaan futures over de volgende onderliggende waardes:

  • Financiële instrumenten (indices, aandelen, rente, valuta);
  • Agrarische producten (graan, aardappelen, soja, koffiebonen, slachtvarkens);
  • Edelmetalen (goud, zilver, palladium);
  • Grondstoffen (olie, koper, lood).

Het ontstaan van futures

Futures zijn feitelijk ontstaan als indekking voor bepaalde sectoren en goederen. Zo kan bijvoorbeeld een future worden geopend op het weer. Daar kan bijvoorbeeld een ijsjesverkoper zich mee indekken. Dit houdt in dat per afwijking van het weer met de gemiddelde temperatuur, de ijsjesverkoper een bedrag ontvangt of betaalt. Bij goed weer, betaalt hij en heeft hij meer inkomsten door ijsjes te verkopen. Bij slecht weer krijgt hij geld en heeft hij uiteindelijk minder inkomsten van ijsjes te verkopen.

Hoe werken futures

Het kenmerkende verschil tussen opties en futures is dat bij een optie een recht (voor de koper) en een plicht (voor de verkoper) ontstaan, terwijl bij futures aan beide zijden verplichtingen en dus ook rechten ontstaan. Net als bij opties zijn de contractgrootte, de onderliggende waarden en de looptijd gestandaardiseerd.

Voor futures op aandelen kan de prijs nou eenmaal vrij eenvoudig berekend worden. Er zijn twee componenten die invloed ontwikkelen op de prijs: rente en dividend.

Rente

Omdat men in de realiteit minder geld nodig heeft om een future te kopen in plaats dan met de onderliggende waarde te handelen, spaart men de rente daarop uit. Dit bedrag dat dan wordt uitgespaard wordt echter bij de waarde van de future opgeteld. Hoe verder in de toekomst de afloopdatum van de future ligt of hoe hoger de rentestand is, hoe hoger de future zal noteren ten opzichte van de onderliggende waarde.

Dividend

Een future keert namelijk geen dividend uit maar de onderliggende waarde in sommige gevallen wel. Hoe hoger het uit te keren dividend is voordat de bepaalde future afloopt, hoe groter de korting van de future zal zijn ten opzicht van de bepaalde aandelen.

De betaling vind plaats op het einde van de looptijd van het welbepaalde contract. Er zijn 2 soorten future contracten met betrekking op de afloop.

Fysieke levering

Dit betekent dat er daadwerkelijk een transactie zal plaats vinden in het onderliggende product waarop het future contract nou eenmaal betrekking heeft. Zo kan men dus verplicht zijn een hoeveelheid aardappelen of obligaties af te nemen of te leveren. In de praktijk worden de meeste openstaande contracten voor de afloopdatum gesloten. Investeerders met een longpositie verkopen hun futures, en beleggers die futures dan verkopen kopen deze terug. Dit omdat met in de meeste gevallen namelijk niet echt in het bezit wil komen van de obligaties, olie of aardappelen. Men is enkel en alleen geïnteresseerd in de prijsveranderingen van de desbetreffende onderliggende waarde.

Cash settlement:
Dit houdt in dat men het prijsverschil uiteindelijk afrekent in geld. Als men een future op bijvoorbeeld de AEX index heeft gekocht en deze is uiteindelijk gestegen, dan ontvangt men het verschil in geld en niet de onderliggende waarde.

Futures als speculatiemiddel

Echte speculanten op de termijnmarkt willen, onder alle omstandigheden, nooit een fysieke levering van de onderliggende waarde krijgen. Je krijgt dan natuurlijk van je broker ook een mededeling, als een van je open posities de vervaldatum nadert. Dan is het tijd voor actie, want dan moet je ofwel de future sluiten of bereid zijn om de levering van de onderliggende waarde effectief aan te nemen.

Speculanten zijn een belangrijk onderdeel van de markt in futures en zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de liquiditeit in de markt. Echter kopen en verkopen speculanten niet altijd in willekeurige volgorde, zeker niet bij succesvolle speculanten. Met behulp van verschillende methodes van markt analyse proberen speculanten trends die te richting van de markt suggereren te identificeren.

Omdat speculeren in futures een goed begrip van de marktomstandigheden en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de prijzen van de onderliggende waarde vereist, hebben speculanten de neiging om zich te specialiseren in slechts één of twee sectoren. Sommigen zijn gespecialiseerd in valuta futures en diverse financiële futures, terwijl anderen zich concentreren op landbouw producten zoals vee futures.



Advertentie

Finst

Gratis e-book

Gratis te downloaden:
Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Download hier meteen het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op Beleggenonline







Advertentie






Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
[email protected]
Sigmaservices.eu