Online beleggen

Je bent hier: Home > Cryptocurrency > Smart Contracts

Blockchain en Smart Contracts

Een blockchain of een gedistribueerd logboek kan gebruikt worden om 'smart contracts' op uit te voeren. Met deze slimme contracten kan je veel zaken regelen de klassiek gezien verlopen via een dure tussenpersoon, zoals bijvoorbeeld een notaris.

De blockchain kan je beschouwen als een publiek register of grootboek dat gelijktijdig op honderden computers overal ter wereld wordt bijgehouden. Elke transactie wordt in een blok geschreven, geverifieerd en bevestigd door het netwerk en vervolgens vesleuteld en dus onuitwisbaar bewaard. Elk blok wordt aan de vorige blokken vast geketend, vandaar de naam 'blockchain' of blokketen.

De blockchain kan allerlei zaken bewaren. In het geval van Bitcoin worden de transacties bewaard: welk adres heeft naar welk ander adres Bitcoins verstuurd? Maar evengoed kan bewaard worden wie de eigenaar is van een huis of aandelen.

Nogmaals: bij smart contracts is er geen sprake van een tussenpersoon. Het betreft hier dan ook uitsluitend een geschreven programma dat wordt uitgevoerd door een decentraal computernetwerk. De uitvoering verloopt volledig automatisch, maar wel steeds op basis van bepaalde opgestelde regels en afspraken.

De betrouwbaarheid van een smart contract

We zouden perfect kunnen stellen dat een smart contract een innovatieve overeenkomst is die over dezelfde betrouwbaarheid beschikt als een klassieke, handgetekende overeenkomst. Dit betekent dat ze altijd zijn gebaseerd op specifieke voorwaarden. Een overeenkomst die door middel van een smart contract wordt afgesloten beschikt net als een klassiek contract over een juridische gebondenheid.

Waarin verschilt een smart contract dan precies ten opzichte van klassieke overeenkomsten? Zeer eenvoudig, in het feit dat een smart contract elektronisch wordt geprogrammeerd en alle afspraken op decentrale wijze in de blockchain worden opgeslagen. Dit betekent concreet dat verschillende handelingen zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van een betaling geheel automatisch uitgevoerd kunnen worden, althans op het ogenblik dat er aan de voorwaarden zoals opgesteld in het smart contract werd voldaan.

Wat maakt smart contracts zo interessant?

Bij blockchain-technologie is er geen sprake van een centrale partij die de touwtjes in handen heeft. In plaats daarvan wordt het netwerk draaiende gehouden door bijvoorbeeld miners die er voor zorgen dat transacties verwerkt worden. Deze manier van werken zorgt er niet alleen voor dat transacties op bijzonder efficiënte wijze kunnen worden uitgevoerd, daarnaast wordt er op deze manier een prima veiligheid gegarandeerd en worden conflicten voorkomen.

Op het ogenblik dat je er voor kiest om akkoord te gaan met een smart contract is het voor jou als partij duidelijk welke voorwaarden daar precies aan verbonden zijn. Deze voorwaarden zijn geprogrammeerd in de code van het smart contract. Op het ogenblik dat het smart contract in de blockchain is geregistreerd zijn deze voorwaarden ontegensprekelijk vastgesteld waardoor er niet meer vanaf kan worden geweken. Met andere woorden, een transactie kan pas worden uitgevoerd op het ogenblik dat er aan alle voorwaarden zoals vastgelegd in het smart contract werd voldaan. Is dat niet zo? Dan gebeurt er logischerwijs niets.

In de stad Antwerpen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een toepassing die de hele levensloop van een persoon in de blockchain kan zetten. Geboorte, huwen, kinderen krijgen, overlijden,... elke gebeurtenis kan ervoor zorgen dat andere stappen voortaan automatisch uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld het ontvangen van een premie voor de geboorte van een kind. Nu moet de stad daar nog formulieren voor opmaken die de ouders aangetekend moeten opsturen en die vervolgens weer door iemand anders moeten gecontroleerd worden.

De smart contracts maken dus komaf met alle bureaucratie: al dat lastige papierwerk zal tot het verleden behoren. De traditionele contracten zijn dan op een slimme manier gedigitaliseerd, waardoor alles sneller en goedkoper zal verlopen. Fouten zijn niet meer mogelijk omdat formulieren op verschillende diensten niet meer moeten overgeschreven worden.

De smart contracts kunnen de structuur van de financiële sector volledig veranderen. In die zin gaat het over één van de grootste technologische innovaties in de laatste 100 jaren.

Momenteel werkt de hele wereld met centrale instellingen of tussenpersonen die voor vertrouwen zorgen. Denk aan de notaris, makelaar, de beurs waarop je aandelen kan kopen,... Blockchain neemt de rol van de tussenpartij over en zorgt voor een waterdicht systeem dat iedereen kan vertrouwen. In plaats van maar 1 centrale database zoals bij de bank, is het grootboek ontelbare malen gekopieerd en elke server in het netwerk heeft dit. Als er bij 1 server wijzigingen gebeuren dan wordt dit niet bevestigd door het netwerk en geannuleerd. Fraude is zo onmogelijk.

Voordelen Smart Contracts

Aan het gebruik van smart contracts zijn verschillende voordelen verbonden. Om er zeker van te zijn dat je geen enkele van deze voordelen mist hebben we ze voor je op een rijtje gezet:

1. Een smart contract wordt altijd geregistreerd in de blockchain. Het gaat hierbij om een gedecentraliseerd netwerk dat volledig automatisch wordt gecontroleerd door alle systemen die er mee in verbinding staan. Deze apparaten beschikken stuk voor stuk over een kopie van de blockchain. Op deze manier is het onmogelijk voor ook maar één partij om de inhoud van het smart contract aan te passen.

2. De overeenkomst die door middel van een smart contract wordt afgesloten wordt echt aangegaan door jezelf. Dit betekent dat er geen tussenpersoon aan te pas komt zoals een bank, een advocaat, een makelaar of een andere persoon. Deze personen hebben dan ook niet de mogelijkheid om het contract in hun voordeel te manipuleren. Daarnaast hoef je je ook geen zorgen te maken over het feit dat de andere partij diens verplichtingen niet nakomt. Zoals gezegd is de uitvoerbaarheid van een smart contract sluitend en wordt er bij het niet naleven van de voorwaarden van jouw wallet geen betaling uitgevoerd.

3. Een smart contract kent een enorm hoge standaard op vlak van beveiliging. Ze wordt dan ook gegarandeerd door de beste cryptografie die er in de wereld is terug te vinden. De technologie waar een smart contract gebruik van maakt is dan ook nagenoeg niet te hacken.

4. De snelheid waarmee overeenkomsten kunnen worden gesloten door middel van smart contracts is ongekend. Verschillende handelingen die in het dagelijks leven moeten worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld het kopen van een woning kosten enorm veel papierwerk. Dit zorgt er voor dat het hele proces, tot grote frustratie van de betrokken partijen, vaak zeer lang duurt. Door gebruik te maken van een smart contract wordt dit op zeer efficiënte wijze voorkomen.

5. Omwille van het feit dat smart contracts in de blockchain worden geregistreerd en iedereen die aan het netwerk deelneemt een back-up van de actuele versie heeft staan is het onmogelijk dat er bepaalde data zoals bijvoorbeeld een smart contract verloren gaat.

Welke platformen maken gebruik van smart contracts?

De bovenstaande informatie heeft duidelijk gemaakt dat smart contracts ook in de wereld buiten cryptocurrencies perfect integreerbaar zijn. Het kopen van een woning moet hierdoor in de toekomst niet alleen sneller, maar ook voordeliger mogelijk gemaakt kunnen worden. Dat is natuurlijk niet alles. Door het gebruik van smart contracts wordt het bijvoorbeeld ook eenvoudig mogelijk gemaakt om een identiteitscontrole uit te voeren en / of zou er zelfs mee gestemd kunnen worden. Dit is allemaal erg interessant, maar voor het merendeel van deze opties geldt dat het voornamelijk toekomstmuziek is.

Bovenstaande betekent absoluut niet dat smart contracts tegenwoordig nog geen praktisch nut hebben, in tegendeel. Ze worden bijvoorbeeld reeds veelvuldig ingezet om speciale crypto spelletjes mogelijk te maken (denk maar eens aan de Cryptokitties van Ethereum), maar daarnaast vormen ze ook de basis voor ICO's. De populariteit van Ethereum met haar smart contracts heeft er voor gezorgd dat er in het verleden enkele zeer succesvolle projecten op zijn gelanceerd. Denk hierbij maar eens aan EOS, TRON, VeChain en natuurlijk ook OmiseGo.

Gedecentraliseerde exchanges waarop je altcoins kan kopen draaien ook op smart contracts en de betaling van dividenden van security tokens is ook geregeld in smart contracts.

Zijn er ook nadelen aan smart contracts verbonden?

Dit artikel afronden doen we door ook nog even speciale aandacht te besteden aan de mogelijke nadelen die er aan verbonden zijn. In principe zijn dit er niet zoveel en de nadelen wegen zeker niet op tegen de vele voordelen, maar je zal er natuurlijk wel graag ook rekening mee willen houden:

1. Een smart contract aanpassen is onmogelijk. Het feit dat een smart contract over de hele lijn en zeer strikt bindend is, is in de basis een belangrijk voordeel, maar het maakt aanpassingen wel onmogelijk.

2. In een klassieke overeenkomst is er altijd sprake van 'mitsen en maren'. Dergelijke stokken achter de deur ontbreken bij smart contracts. De code dient dus met andere woorden overal rekening mee te houden en er mag geen enkele fout in sluipen.

3. De derde partij is niet volledig geschiedenis, haar rol wordt echter wel compleet anders. Gezien het feit dat een smart contract dient te worden geprogrammeerd zal de vraag naar programmeurs in de toekomst alleen maar (sterk) toenemen.Gratis e-book

Gratis boek: Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Gratis: het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op BeleggenonlineBitvavo
  • Koop, verkoop en bewaar meer dan 175 digitale valuta bij de grootste en goedkoopste cryptocurrency exchange van Nederland.
  • Bitvavo bezoekenBeleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu