Online beleggen

Je bent hier: Home > Cursus beleggen > Turbo's en sprinters

Wat is een sprinter, speeder, turbo of booster?

Sprinters kopen

Met het kopen van een sprinter, speeder, turbo of booster kun je snel inspelen op veranderingen op de markt. Het zijn gelijkaardige producten, alleen de uitgever verschilt en geeft het product een eigen naam. Boosters worden bijvoorbeeld uitgegeven door BNP Paribas, Sprinters door Citi en Commerzbank, Turbo's door Goldman Sachs of BNP Paribas en speeders door ING.

Deze producten hebben een hefboomeffect en kunnen stijgingen en dalingen dus uitvergroten. Hierdoor kun je met een kleine investering veel rendement behalen bij een juiste voorspeling. Deze producten worden gewoon verhandeld op de beurs en kan je dus aankopen via je klassieke broker.

De verschillende namen worden door mekaar gebruikt, maar alle informatie op deze pagina is op elk van deze producten toepasbaar.

Turbo's bestaan voor aandelen, indexen, obligaties, grondstoffen en valutas. Door het hefboomeffect is het belangrijk om geen al te grote posities in te nemen. Een turbo short koop je bij een verwachte koersdaling en een turbo long koop je bij een verwachte koersstijging.

Er zijn varianten met verschillende hefboomeffecten en met verschillende onderliggende waardes. Hierdoor is het voor bijna iedere belegger wel een gepaste turbo te vinden. Zo kan je bijvoorbeeld een turbo long kopen op Philips met hefboom 2, 6, 12 of hoger. De mogelijkheden zijn afhankelijk van welke turbo's er uitgegeven werden door de emittenten. Deze turbo's worden verhandeld op Euronext Amsterdam.

Turbo Short

Sprinters short kunnen gebruikt worden om je portefeuille te beschermen tegen koersdalingen. Wanneer je een koersdaling van de onderliggende waarde van een bepaald financieel product verwacht, kan je hierop inspelen door een turbo short te kopen. Wanneer de onderliggende waarde daalt, stijgt de turbo short. Met dit type kun je dus inspelen op de verwachte koersdaling van bijvoorbeeld aandelen, obligaties, grondstoffen, valutas of indexen.

Turbo Long

Bij een verwachte stijging van de onderliggende waarde kun je kiezen om long sprinters te kopen. Een turbo long stijgt als de onderliggende waarde ook stijgt. De hoogte van de hefboom bepaalt de mate van stijging.

Voorbeeld

Stel dat je een koers stijging verwacht van de aandelen Philips. Je koopt een turbo long voor dit aandeel met een hefboomeffect van 4.

Je hebt de koersstijging goed ingeschat en de waarde van aandelen Philips stijgt met 4%. Door het hefboomeffect van 4 heb je geen 4% rendement maar 16% rendement door de stijging van de waarde van de turbo.

In het geval van een koersdaling raak je 4 keer sneller je inleg kwijt door het hefboomeffect. Dit verlies loopt op tot het ingebouwde stoploss punt bereikt is.

Soorten Turbo's

Limited Speeders
Bij Limited Speeders is de stop loss gelijk aan het financieringsniveau en in tegenstelling tot een sprinter/turbo/speeder kent een Limited Speeder een van tevoren vastgestelde looptijd. De prijsbepaling verschilt ook met de gewone Speeders of Turbo's. De uitoefenprijs blijft gedurende de looptijd op hetzelfde niveau. Dit is mede mogelijk omdat de waarde van een Limited Speeder gebaseerd is op de forwardprijs (prijs op de vervaldatum) van de onderliggende waarde. Bij Limited Speeders ligt de stop loss en het financieringsniveau op hetzelfde niveau dus er kan meer rendement uit worden gehaald. De investering is iets groter, maar er worden geen financieringskosten gerekend.

Quanto Speeders
Bij een zogenaamde Quando Speeder worden de aanwezige valutarisico's gedragen door de bank. Zo kan men bijvoorbeeld speculeren op een stijging van de Dow Jones Index zonder het risico te lopen van een dalende dollar/euro koers.

Verschil met opties

In turbo's handelen is in feite beleggen met geleend geld met een beschermingsconstructie. Door de hefboomwerking die van toepassing is tonen turbo's enige gelijkenissen met de opties. Wel zijn er enkele duidelijke verschillen:

  • Tijdswaarde: Opties hebben in tegenstelling tot turbo's een beperkte looptijd en verliezen hun waarde gedurende de tijd.
  • Stoploss: Een optie vervalt niet als er een korte, ongewenste koersbeweging plaatsvindt.
  • Volatiliteit: Bij de opties is de verwachte volatiliteit een belangrijke factor, een verandering in de volatiliteit zal de koers doen dalen of stijgen. Bij turbo’s is dit niet het geval.
  • Uitgevende instelling: Een turbo is geïntroduceerd door een bank die vaak de markt maakt, en opbrengsten heeft uit spread en rente. Bij opties die die beschikken over voldoende liquiditeit doet met rechtstreeks zaken met een andere belegger. Bij opties die weinig liquiditeit bevatten handelt men tegen een marketmaker, die aan de spread verdient.
  • Spread: De handel in turbo's kenmerkte zich enkele jaren geleden vooral door een grote spread. Tegenwoordig is de spread marginaal hoger dan die van aandelen, zodat het verschil tussen bied- en laatprijs bij opties tegenwoordig korter is.
  • Transactiekosten: Deze zijn voor de opties aanzienlijk hoger dan voor de turbo's, waarvoor het aandelentarief gehanteerd wordt.
  • Short posities: Hoewel een turbo kan inspelen op een neerwaartse beweging kan men niet short gaan, in de zin dat men een turbo zou verkopen die men niet in bezit heeft, en daarvoor geld ontvangt. Met opties kan je wel short handelen.

Transactiekosten

De kosten die bij de handel van turbo's komen kijken zijn de transactiekosten. Hoe hoog deze kosten zijn wordt bepaald door de bank of broker waar je de sprinter aan- of verkoopt.

Risico's

Beleggen in dit financiële product is niet risicoloos. Een turbo reageert namelijk sterker op een stijging of daling in de onderliggende waarde dan andere financiële producten. Als je een turbo long hebt gekocht en de koers daalt extreem dan verlies je mogelijk je hele inzet. Meer dan je eigen inzet kun je echter niet verliezen door de ingebouwde stop loss. Zodra een turbo deze waarde bereikt dan wordt deze afgesloten door de emittent. De restwaarde wordt dan nog uitgekeerd, maar in veel gevallen blijft er niets meer over.

Valutarisico

Beleggen in turbo's waarvan de onderliggende waarde niet in euro noteert brengt nog een valuta risico met zich mee. De waarde wordt mede beïnvloed door schommelingen in de waarde van de vreemde valuta. Dit risico is kleiner door te beleggen in sprinters die genoteerd zijn in een stabiele vreemde valuta.

Beter alternatief

Een beter product om op dergelijke manier te speculeren op koersstijgingen of koersdalingen is een CFD omdat je hier zelf de stoploss kan kiezen. Je moet ook niet op zoek gaan naar een geschikte reeks maar handelt rechtstreeks in de onderliggende waarde. Het hefboomeffect bij CFD's is gelijkaardig aan dat van turbo's. Vergelijk CFD brokers op onze website.Gratis nieuwsbrief