Online beleggen

Je bent hier: Home > Cursus beleggen > Technische analyse

Technische analyse: koopwaardige aandelen vinden

Technische analyse (TA) is een analysemethode die helpt om in te spelen op koersstijgingen en dalingen. Door naar de grafieken te kijken probeert de technisch analist een beeld te krijgen van de vraag en het aanbod naar een bepaald aandeel.

Actuele tradesignalen >>

Er zijn twee vormen van technische analyse, visuele analyse en kwantitatieve analyse.

Visuele technische analyse

Bij visuele analyse worden de grafieken van koersen door de belegger bestudeerd. Elk instrument kan geanalyseerd worden: aandelen, indices, muntenparen, grondstoffen,... kortom alles wat op de beurs noteert.

De trend wordt dan bepaald door bijvoorbeeld trendlijnen en trendkanalen te trekken.

Kwantitatieve technische analyse

Bij kwantitatieve technische analyse worden er berekeningen op de aandelenkoers losgelaten. Zo komt men tot verschillende indicatoren die boven, onder of op de koersgrafiek worden geplaatst.

De trend

De absolute basis van de technische analyse is het analyseren van de trend. De trend kan stijgend, dalend of zijwaarts zijn. Bij de visuele analyse kan de trend doorgaans relatief eenvoudig bepaald worden. Indicatoren kunnen bijkomende informatie geven over bijvoorbeeld de kracht van de trend.

De slagzin van de technische analyse is 'The trend is your friend'. Doorgaans wordt er dus belegd in de richting van de trend. De kans dat een bestaande trend zich verderzet is immers veel groter dan dat de trend plots zou gaan keren. Een stijgende trend geeft namelijk weer dat de vraag groter is dan het aanbod, waardoor de prijs stelselmatig stijgt.

stijgendetrendlijn
Grafiek: IG platform

Trendkanalen

Bij de trendkanalen van een aandeel wordt er gekeken welke trend er is. Er wordt dan een parallele lijn getrokken die 'return line' genoemd wordt. De koers kan zich dan lange tijd bewegen in dit trendkanaal.

Als de koers uit de twee getrokken lijnen valt dan ontstaat er een koop- of verkoop signaal. Deze signalen zijn niet altijd zo betrouwbaar. Vaak vindt de koers weer steun op een trendlijn die lager getrokken kan worden.

stijgend trendkanaal
Grafiek: IG platform

Steun en weerstand

Bij de visuele technische analyse wordt er ook gekeken naar steun en weerstand.

Steun ligt onder de koers en geeft een vangnet weer waarop de koers kan steunen en weer opveren. Telkens de koers ergens een bodem gemaakt heeft kan er een horizontale lijn getrokken worden om te kijken of we in de toekomst rond dezelfde zone weer steun kunnen vinden.

Weerstand ligt boven de koers en geeft een drempel weer waarop de koersen telkens kunnen botsen. Telkens de koers ergens een top gemaakt heeft kan er een horizontale lijn worden getrokken. Hierop kunnen de koersen in de toekomst weer botsen.

steun en weerstand
Grafiek: IG platform

Enkele technische indicatoren

Er bestaan tientallen of honderden technische indicatoren. We bekijken er een paar heel kort.

De RSI (Relative Strength Index)

De RSI behoort tot de bekendste en meest gebruikte indicatoren. De grafiek van de RSI heeft een bandbreedte van 0 tot 100 en net zoals bij vele oscillatoren kan men hiervan aflezen of een aandeel 'overgekocht' (overbought) dan wel 'oververkocht' (oversold) is. Als de RSI onder de 30 noteert dan is dat een 'oversold' situatie en boven de 70 een 'overbought' situatie. De RSI kan wel lang in deze zones blijven bewegen.

Op de RSI kan men verschillende strategieën toepassen. Het opsporen van positieve of negatieve divergenties is er één van.

RSI
Grafiek: IG platform

De MACD (Moving Average Convergence/Divergence)

De MACD berekent het verschil tussen een korte termijn exponentieel voortschrijdend gemiddelde en een middellang exponentieel voortschrijdend gemiddelde. De MACD reageert snel op koerswijzigingen.

De MACD wordt vaak weergeven samen met de rode 'signaallijn' (soms ook 'triggerlijn' genoemd), de 9-dagen moving average van de MACD. De signaallijn reageert trager op prijswijzigingen dan de MACD.

Wanneer deze indicator boven de rode signaallijn kruist heeft men een koopadvies. Wanneer de MACD onder de rode signaallijn kruist, dan heeft men een verkoopsignaal. Je zou dan kunnen overwegen om short te gaan oftewel speculeren op een koersdaling. Dit kan met CFD's op het platform van IG.

MACD
Grafiek: IG platform

Stochastic

De oscillator bestaat uit twee (exponentiële) lijnen, die men %K-lijn en %D-lijn noemt . Op de hoofdlijn zijn schommelingen gewoonlijk duidelijker dan op de secundaire lijn. De stochastische indicator wordt gemeten op een schaal van 0% tot 100%. Net zoals bij de RSI spreken we over de overbought (boven 80) en oversold zones (onder 20).

Stochastic
Grafiek: IG platform

Andere indicatoren

Er zijn nog tientallen andere indicatoren. Zo wordt er ook vaak naar het volume gekeken, dus hoeveel er gehandeld werd in het fonds. Hoeveel aandelen wisselden er op een bepaalde dag van eigenaar? Hoge volumes kunnen een gemaakte analyse ondersteunen. Een opwaartse uitbraak van een aandeel wordt liefst vergezeld van een grote omzet. Dan zijn er dus een hoop handelaren positief. Hetzelfde geldt als de koers hard daalt met grote omzetten. In dat geval zijn er dus veel mensen negatief over het aandeel.

Is technische analyse succesvol?

Wie technische analyse gebruikt kan daarmee de markt soms heel goed voorspellen. Maar er zijn natuurlijk ook gevaren.

De technische analyse geeft soms goede koop-of verkoopsignalen, dicht tegen een bodem of tegen een top. Helaas worden er ook vaak foutieve signalen afgegeven. Het is dan ook belangrijk om de technische analyse als hulpinstrument te gebruiken, waarvan je weet dat het niet feilloos is. Op de beurs is namelijk nooit iets echt zeker.

Indicatoren geven regelmatig slechte signalen af. Of ze worden foutief geïnterpreteerd. Toen bijvoorbeeld in 2008 de koersen begonnen ineen te storten doken er vaak verkeerde signalen op. Mensen die telkens probeerden de bodem te voorspellen kwamen steeds weer bedrogen uit.

Het juiste koopmoment van bijvoorbeeld de AEX was een koers van 195, maar de indicatoren gaven dat niet aan.

Dus een stukje gezond verstand en gebruik maken van fundamentele analyse is ook belangrijk om tot een totaaloordeel te komen.

Automatische tradesignalen >>


Gratis nieuwsbrief