Online beleggen

Waarschuwing

  • De waarde van uw virtuele munten kan sterk op en neer gaan, en het door u belegde bedrag kan integraal verloren gaan;
  • De virtuele munten zijn niet gedekt door de garantieregelingen voor bankdeposito’s;
  • Op de markt van de virtuele munten is geen enkel wettelijk mechanisme beschikbaar waarmee marktmanipulatie of misbruik van voorkennis kan worden vermeden;
  • De virtuele munten zijn volledig afhankelijk van een specifieke computertechnologie en -infrastructuur, die in bepaalde gevallen zeer recent ontwikkeld en nog onvoldoende getest kan zijn;
  • Bij verlies van de identificatiecode die of het wachtwoord dat toegang verleent tot de virtuele portefeuille waarin de virtuele munten zijn opgeslagen, zullen die munten definitief verloren zijn;
  • Virtuele munten worden thans beperkt als betaalmiddel aanvaard, en in de meeste landen bestaat er geen enkele wettelijke verplichting om ze te aanvaarden;
  • Voor meer informatie over de risico’s die aan een belegging in virtuele munten verbonden zijn, raden wij u aan de Wikifin-pagina ‘Wat is een cryptomunt?’ te lezen.

Je bent hier: Home > Cryptocurrency > Bitcoin Gold

Wat is Bitcoin Gold?

Bitcoin Gold

Niemand zal zeggen dat het Bitcoin protocol in de basis niet goed in elkaar zit. Net zo min zullen mensen nog durven te stellen dat er geen enorm potentieel in schuil gaat. Toch heeft de steeds groter wordende omvang van de Bitcoin community en dan in het bijzonder uiteraard het netwerk op zich er voor gezorgd dat er bepaalde meningsverschillen zijn ontstaan. Op het ogenblik dat deze meningsverschillen voldoende groot geworden zijn kunnen ze een zogenaamde 'fork' in de hand werken. Of het daarbij gaat om een soft fork of een hard fork is afhankelijk van de situatie. Eén van deze vorken is Bitcoin Gold. Het betreft hier een variant op de originele Bitcoin welke uiteraard over een reeks van unieke kenmerken beschikt.

Afsplitsing met nieuw 'proof-of-work' algoritme

Bitcoin Gold is op moment van schrijven één van de meest recente Bitcoin vorken. Ze werd dan ook pas voltrokken in oktober van 2017. Ze ontstond nadat een splintergroep binnen de Bitcoin community onder leiding van de Bitcoin Gold Miners begonnen met het bouwen van nieuwe blokken die zich kenmerken door een compleet nieuw proof-of-work algoritme. Omwille van het feit dat Bitcoin Gold een complete vork betreft van de transactiegeschiedenis van de oude blockchain spreekt het voor zich dat alle investeerders die houder zijn van Bitcoin recht hebben op dezelfde hoeveelheid Bitcoin Gold coins. Het hoeft niet gezegd dat het op deze manier voor heel wat investeerders mogelijk was om een extra financiële meerwaarde te realiseren.

Decentralisatie als belangrijkste doel van Bitcoin Gold?

De altcoin Bitcoin Gold werd in het leven geroepen als een soort van antwoord op de vork initiatieven die werden opgezet door Chinese Bitcoin Miners. Bitcoin Gold lijkt zich als belangrijkste doel te hebben vooropgesteld om Bitcoin mining te decentraliseren. Men wil dit mogelijk maken door elk systeem de mogelijkheid te bieden om Bitcoin te minen. In principe wordt hiermee teruggegaan naar de basisgedachte waar Satoshi Nakamoto over beschikte. Het was namelijk zijn visie om elke CPU een stem te geven waardoor deze zich kon vertegenwoordigen binnen het netwerk. Echter was het voor Satoshi onmogelijk om te voorzien dat rekenkracht zou worden gecentraliseerd over een beperkte groep bestaande uit diverse (rijke) Bitcoin Mining bedrijven. Het is vooral het SHA256 PoW-algoritme welke hiervoor verantwoordelijk is. Toch is dit niet onomkeerbaar.

Bovenstaande situatie kan in principe vrij eenvoudig worden omgekeerd of veranderd door het bestaande algoritme in te wisselen voor het Equihash-algoritme. Bitcoin Gold wil zich dan ook profileren als een cryptocurrency die over een toegankelijk karakter beschikt voor iedereen en daardoor niet uitsluitend is voorbehouden voor de rijken. Voorstanders van deze cryptovaluta maken zich dan ook sterk dat de Bitcoin Gold veel meer in lijn zal liggen met de oorspronkelijke visie van Satoshi met betrekking tot de werking van het netwerk. Op moment van schrijven is de Bitcoin Gold nog te jong om hier reeds conclusies over te trekken, maar de toekomst zal het ongetwijfeld uitwijzen.

Bitcoin Gold als veiliger alternatief voor Bitcoin?

Wie reeds enige tijd actief is binnen de wereld van de cryptocurrencies zal op basis van bovenstaande informatie reeds enkele conclusies kunnen trekken. Het feit dat Bitcoin Gold de macht uit handen wil nemen van grote en invloedrijke partijen brengt namelijk enkele rechtstreekse en niet onbelangrijke gevolgen met zich mee. Het is algemeen bekend dat de koers van de Bitcoin door verschillende grote spelers in de wereld stelselmatig wordt beïnvloed. Dit zorgt voor interessante perspectieven en koersschommelingen, maar het maakt de Bitcoin ook tot een veel volatieler product dan er in eerste instantie was bedoeld. Met de komst van Bitcoin Gold kunnen potentiële investeerders van twee walletjes eten.

Het gedecentraliseerde karakter waar het Bitcoinnetwerk over beschikt moet er niet alleen voor zorgen dat ze toegankelijker wordt, daarnaast zou ze vanaf de basis ook beter opgewassen moeten zijn tegen onverwachte ontwikkelingen en manipulatie. Op dit vlak vormt de benaming van de altcoin een (on)rechtstreekse verwijzing naar het edelmetaal goud. Deze staat er om bekend over een solide basis te beschikken die altijd een zekere marktwaarde vertegenwoordigd. Hetzelfde doel hebben ook de ontwikkelaars achter Bitcoin Gold voor ogen.

Bitcoin Gold kopen

De initiële coin distributiemethode van Bitcoin Gold (BTG) is precies dezelfde als deze die in het verleden reeds werd gebruikt voor Bitcoin Cash (BCH). Dit betekent dat in eerste instantie alle BTC houders met BTC private keys in hun bezit op 25 oktober van 2017 de mogelijkheid hadden om tijdens block 491,407 eenzelfde hoeveelheid BTG te claimen. Inmiddels is dit reeds even achter de rug en hebben verschillende exchanges bedragen vanaf 0,10 BTG uitbetaald waardoor Bitcoin Gold echt van start is gegaan. Het aanbod met aanbieders is op moment van schrijven wel nog vrij beperkt, maar de algemene verwachting is dat deze in de (nabije) toekomst in sneltempo verder zal worden uitgebreid. Heel wat experts hebben zich inmiddels positief uitgelaten over Bitcoin Gold en voorzien dat er een aantrekkelijke stijging voor de BTG koers kan zijn weggelegd. Hier liggen voor investeerders dan ook zeker en vast mogelijkheden.

Het veilig opslaan van Bitcoin Gold

Net zoals er op moment van schrijven nog relatief weinig exchanges zijn die deze cryptomunt aanbieden geldt dat eigenlijk eveneens voor de (hardware) wallets. Toch moet het gezegd dat deze altcoin door verschillende partijen opvallend snel werd opgepikt. Bekende voorbeelden op dit vlak zijn Ledger en Trezor, twee hardware wallets die op moment van schrijven tot de beste op de markt kunnen worden gerekend. In het bijzonder Ledger heeft Bitcoin Gold erg snel toegevoegd aan haar applicatie waardoor het voor eigenaars van BTC na de fork mogelijk was om meteen ook het BTG op een veilige manier op te slaan. Voor de serieuze investeerder in cryptocurrencies die ook een stukje van hun kapitaal willen injecteren in Bitcoin Gold is gebruikmaken van een hardware wallet zoals de Ledger Nano S (lees onze Ledger Nano S review zeker een aanrader.

Investeren in Bitcoin Gold voor de lange termijn

Net zoals voor elk type van altcoin of cryptocurrency in het algemeen geldt kan er alleen maar worden gesteld dat het op moment van schrijven onmogelijk is om te voorspellen welke koers Bitcoin Gold zal varen. Wat we wel kunnen stellen is dat het hele principe achter deze cryptovaluta er één is die een groot potentieel huisvest. Toch is en blijft een investering in cryptocurrencies er één die zeer volatiel is. Je moet je dan ook altijd bewust zijn van de risico's die aan met name de Bitcoin Gold verbonden kunnen zijn.Gratis e-book

Gratis te downloaden:
Bitcoin & crypto uitgelegd

Bitcoin & crypto uitgelegd

Download hier meteen het meer dan 150 pagina's tellende e-book "Bitcoin & crypto uitgelegd".

Populair op Beleggenonline


Bitvavo
  • Koop, verkoop en bewaar meer dan 175 digitale valuta* bij de grootste en goedkoopste cryptocurrency exchange van Nederland.
  • Bitvavo bezoeken »

  • * Virtuele munten, reële risico's. De enige garantie in crypto is het risico.Beleggenonline.info is een
informatieve website van
Sigma Services bv
Kleine Lammeneelstraat 23
2220 Heist-op-den-Berg (België)
BTW BE 0833.280.775
info@beleggenonline.info
Sigmaservices.eu